ANUNŢ SOLICITARE OFERTĂ

Instituţia Prefectului-judeţul Călăraşi predă contra-cost un număr de 6 autoturisme (Dacia = 4 buc, Nubira = 1 buc, Cielo = 1 buc), în vederea casării. Operatorii economici interesaţi de achiziţionarea acestor autoturisme sunt rugaţi să depună oferta de preţ exprimată în lei, fără TVA, la Registratura Instituţiei Prefectului-judeţul Călăraşi, str. Sloboziei nr. 9-11, municipiul Călăraşi până cel târziu la data de 15.06.2018, ora 12:00, însoţită de următoarele documente:
-certificat de înregistrare fiscală
-documente din care să reiasă obiectul de activitate al operatorului economic
Criteriul de atribuire este prețul cel mai mare.
La predarea autoturismelor se va emite, obligatoriu, certificat de distrugere.