COMUNICAT DE PRESĂ: Ministerul Apărării Naţionale a dat startul procesului de recrutare şi selecţie a rezerviştilor voluntari

Ţinteşte sus! Fii cel mai bun!
Ministerul Apărării Naţionale a dat startul procesului de recrutare şi selecţie a rezerviştilor voluntari.

Prima etapă a procesului de recrutare a rezerviştilor voluntari ai Armatei României se desfăşoară în perioada 02.04-08.06.2018, cu selecţionarea candidaţilor care doresc să încadreze funcțiile de ofiţeri, subofiţeri, maiştrii militari şi soldaţi-gradaţi voluntari.
Procedurile de recrutare se desfăşoară în baza Legii nr.270/2015 privind statutul rezerviştilor voluntari şi a Normelor metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr.M25/2017.

Pentru înscrierea în procesul de recrutare şi selecţie doritorii se vor prezenta la sediul Centrului Militar Judeţean Călăraşi, str.Muşeţelului, nr.10, B1.J24, pentru a completa o cerere, având asupra lor următoarele documente
a) actul de identitate. în original şi copie.
b) certificatul de cazier judiciar. eliberat cu maxim şase luni înainte de data depunerii.
c) acte de studii şi/sau alte documente care atestă alte competenţe dobândite în viaţa civilă, în original şi copie.
d) permisul de conducere, în original şi copie, dacă este cazul, pentru candidaţii fără pregătire militară, dacă îndeplinirea atribuţiilor postului pentru care candidează presupune conducerea tehnicii specifice.
e) livretul militar. în original şi copie, dacă este cazul, numai pentru cei care deţin calitatea de rezervist.
La prezentarea la Centrul Militar Judeţean, candidaţii vor fi informaţi cu privire la etapele pe care le presupune procesul de recrutare şi selecţie a rezerviştilor voluntari, respectiv unitatea militară unde urmează să susţină examinarea medicală, unitatea militară/centrul de instruire în care urmează să execute programul de instruire militară (dacă este cazul).
De asemenea candidaţii fără pregătire militară vor fi consiliaţi în ceea ce priveşte exprimarea opţiunilor. în sensul orientării către armele /serviciile şi specialităţile militare pentru care aceştia prezintă aptitudini.
Pentru anul 2018 sunt disponibile, la nivelul garnizoanei Călăraşi, un număr de 4 posturi pentru ofiţeri. 3 posturi pentru maiştri militari, 9 posturi pentru subofiţeri şi 12 posturi pentru gradaţi – soldaţi voluntari.
Menţionăm că sol daţii-gradaţi rezervişti voluntari recrutaţi în baza Legii 270/2015 reprezintă o categorie de personal militar în rezervă, distinctă faţă de cea a soldaţilor şi gradaţilor profesionişti care sunt recrutaţi în baza Legii nr. 384/2006 şi fac parte din rândul personalului militar în activitate.
Întreabă recrutorul despre ceea ce ai de făcut, întocmeşte-ţi dosarul de candidat şi porneşte la drum cu mult curaj şi încredere!
Personalul recrutor din cadrul Centrului Militar Judeţean Călăraşi este la dispoziţie pentru consiliere, la sediul Centrului Militar Judeţean Călăraşi. str.Muşeţelului nr.10, Bl. J24, zilnic, în intervalul orar 08.30 – 16.30 sau la telefoanele 0242/331949, 0242/331569, 0372/772211, 0242331955, int.BIR – 232. 206 şi BMCR -122.

p/Comandantul Centrului Militar Judeţean Călăraşi
Şeful de stat major
Locotenent- colonel
Aurelian Popa