Alte comisii și comitete

Ordinul Prefectului nr. 63 din 6.02.2018 privind convocarea Comandamentului judetean de analiza a realizarii programului anual de infiintare a perdelelor forestiere de protectie in sedinta la data de 09.02.2018 ora 10.00 – format PDF

Ordinul Prefectului nr. 131 /  20.04.2017actualizarea componentei Comandamentului judetean de analiza a realizarii programului anual de infiintare a perdelelor forestiere de protectie – format PDF

Ordinul Prefectului nr. 409 / 2017 privind actualizarea Grupului județean de lucru pentru identificarea și eliminarea obstacolelor în calea liberei circulații a serviciilor, a persoanelor și a mărfurilor- format PDF