Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Călăraşi „Gl.bg. Barbu Pârâianu“ a prezentat bilanţul pe anul 2017

Vineri, 19 ianuarie 2018, în sala „Barbu Ştirbei” a Centrului Cultural Judeţean Călăraşi, a avut loc „Evaluarea activităţii desfăşurate de Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Călăraşi în anul 2017”. La începutul prezentării bilanţului, lt.col.Marcu Ionel, inspector şef al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Călăraşi, a prezentat activităţile organizate, misiunile executate şi rezultatele obţinute.  Acestea au urmărit: creşterea gradului de siguranţă al cetăţeanului, prin întrebuinţarea eficientă a structurilor de ordine publică în zonele de competenţă; monitorizarea situaţiei operative în vederea alocării oportune şi eficiente a resurselor pentru soluţionarea evenimentelor; scăderea timpului de reacţie a structurilor de intervenţie; creşterea capacităţii de răspuns a unităţii în situaţii de urgenţă civilă; acordarea, la termen, a drepturilor de personal cuvenite; intensificarea eforturilor pentru asigurarea climatului de muncă bazat pe relaţii regulamentare, întărirea şi menţinerea ordinii interioare şi a disciplinei militare, asigurarea condiţiilor optime de muncă şi prevenirea evenimentelor negative şi a faptelor de corupţie; îmbunătăţirea cooperării cu principalele instituţii cu atribuţii în domeniul ordinii şi siguranţei publice; asigurarea suportului logistic necesar îndeplinirii misiunilor specifice; consolidarea imaginii pozitive dobândite în rândul comunităţii locale.

Prefectul judeţului Călăraşi, George Iacob, i-a felicitat pe jandarmii călărăşeni pentru  rezultatele obţinute, pentru modul în care au acţionat în misiunile lor şi pentru contribuţia deosebită la menţinerea unui climat de ordine şi linişte publică.