Protectia datelor cu caracter personal

Instituţia Prefectului – judeţul Călăraşi, în calitate de operator, conform prevederilor legale în vigoare, are obligaţia de a respecta caracterul privat şi securitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale fiecărei persoane. De asemenea, are obligația de a administra, în condiţii de siguranţă, bazele de date anume create pentru îndeplinirea atribuţiilor legale ce-i revin şi de a asigura persoanelor înregistrate, în calitate de persoane vizate, drepturile anume prevăzute în cuprinsul Legii nr. 677/2001, cu modificările ulterioare.

Componenţa şi datele de identificare ale Structurii responsabile cu protecţia datelor cu caracter personal, stabilită prin Ordinul Prefectului nr. 485/12.12.2017, după cum urmează:
1.Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple, persoană desemnată – subinspector de poliţie Victor-Ionuţ CONSTANTIN (titular), telefon naţional: 0242306118 şi subcomisar de poliţie Sorin Lucian AVRAM (supleant) telefon naţional: 0242306118
2.Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Călăraşi, persoană desemnată – comisar-șef de poliţie Romeo BAICU (titular) telefon naţional: 0242311606 şi subcomisar Costinel DIACONU (supleant); telefon naţional: 0242311606;
3. Pentru structurile de specialitate din cadrul Instituţiei Prefectului – judeţul Călăraşi (mai puţin cele două servicii publice comunitare de la punctele 1 şi 2) – persoane desemnate – consilier superior Gabriela BUCUR (titular); telefon naţional: 0242315304; 0242315305; telefon mobil de serviciu: 0733882311; e-mail profesional: gabriela.bucur@prefecturacalarasi.ro şi consilier superior Gabriel POPESCU (supleant) telefon de serviciu: 0733882318, e-mail profesional: gabriel.popescu@prefecturacalarasi.ro, fax. 0242318976.

Noul Regulament General privid protectia datelor- Elemente de noutate – format PDF
REGULAMENT nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) – format PDF
Ghid privind responsabilul cu protectia datelor – format PDF
Drepturile persoanelor vizate – extras din REGULAMENTul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) – format PDF

FORMULARE
Cerere pentru exercitarea dreptului de acces- Institutia Prefectului – judetul Calarasi – format PDF
Cerere pentru exercitarea dreptului de interventie- Institutia Prefectului – judetul Calarasi – format PDF
Cerere pentru exercitarea dreptului de opozitie- Institutia Prefectului – judetul Calarasi – format PDF
Model de plângere pentru exercitarea dreptului de acces- AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL – format PDF si site-ul ANSPDCP
Model de plângere pentru exercitarea dreptului de interventie- AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL – format PDF si site-ul ANSPDCP
Model de plângere pentru exercitarea dreptului de opozitie- AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL – format PDF si site-ul ANSPDCP
Model de plângere alte cazuri – AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL – format PDF si site-ul ANSPDCP