Protectia datelor cu caracter personal

Instituţia Prefectului – judeţul Călăraşi, în calitate de operator, conform prevederilor legale în vigoare, are obligaţia de a respecta caracterul privat şi securitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale fiecărei persoane. De asemenea, are obligația de a administra, în condiţii de siguranţă, bazele de date anume create pentru îndeplinirea atribuţiilor legale ce-i revin şi de a asigura persoanelor înregistrate, în calitate de persoane vizate, drepturile anume prevăzute în cuprinsul Legii nr. 677/2001, cu modificările ulterioare.

ACTE NORMATIVE
Protectia datelor cu caracter personal – format PDF si site-ul ANSPDCP
Legislatie interna si comunitara – format PDF si site-ul ANSPDCP
GHID pentru exercitarea drepturilor de către persoanele ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate în cadrul Instituţiei Prefectului – judeţul Călăraşi – format PDF

FORMULARE
Cerere pentru exercitarea dreptului de acces- Institutia Prefectului – judetul Calarasi – format PDF
Cerere pentru exercitarea dreptului de interventie- Institutia Prefectului – judetul Calarasi – format PDF
Cerere pentru exercitarea dreptului de opozitie- Institutia Prefectului – judetul Calarasi – format PDF
Model de plângere pentru exercitarea dreptului de acces- AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL – format PDF si site-ul ANSPDCP
Model de plângere pentru exercitarea dreptului de interventie- AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL – format PDF si site-ul ANSPDCP
Model de plângere pentru exercitarea dreptului de opozitie- AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL – format PDF si site-ul ANSPDCP
Model de plângere alte cazuri – AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL – format PDF si site-ul ANSPDCP