Ziua Veteranilor de Război

Vineri, 27 aprilie 2018, cu începere de la ora 10, la Monumentul Eroilor din Călărași au avut loc manifestările prilejuite de Ziua Veteranilor de Război

 

MESAJ CU PRILEJUL ZILEI VETERANILOR DE RĂZBOI
Dragi călărășeni,
Onorată asistență,
Se poate spune că sărbătoarea de astăzi este fundamentată de însuși specificul milenar al poporului român. Mă refer la o nație clădită pe împăcarea, conviețuirea și conlucrarea foștilor adversari, a veteranilor și a celorlalți supraviețuitori ai războaielor daco-romane. Această unică etnogeneză, nutrită cu sângele și apoi cu sudoarea veteranilor de război, justifică mai presus de orice cuvinte respectul genetic cu care noi, românii, îi tratăm.
Dincolo de acest element primordial, tradiția este aceea care confirmă aportul permanent, esențial, al bravilor noștri luptători la făurirea României de astăzi. Răspunzând fără ezitare la chemarea armelor , dar asumându-și cu egală demnitate și munca la coarnele plugului, vrednicii înaintași ne-au transmis învățătura de temelie că destinul unui popor nu se poate clădi durabil decât prin generoase sacrificii personale.
Trecutul României stă sub semnul dezideratelor împlinite prin luptă şi jertfă, de eroi ştiuţi şi neştiuţi, fie ei militari sau civili, tineri sau bătrâni, bărbați sau femei. Prezentul patriei noastre este, grație lor, acela al unui stat unitar, membru al comunităţii europene şi euro-atlantice, partener de încredere în eforturile internaţionale de menţinere a păcii şi de urmare a căii progresului.
Distinși veterani și urmași ai veteranilor de război,
Doamnelor și Domnilor,
În calitate de reprezentant al Guvernului României în Județul Călărași, sunt onorat să folosesc acest prilej pentru a da expresie publică preţuirii pe care Instituţia Prefectului şi eu, personal, o avem faţă de spiritul de sacrificiu şi patriotismul dovedit de veteranii de război, văduvele și urmașii acestora. Vă asigur de faptul că toate doleanţele domniilor voastre sunt tratate cu deplinul respect datorat, atitudine pe care sper din tot sufletul că o regăsiți nu doar în relația cu instituțiile, ci și cu persoanele cu care relaționați, zi de zi.
Vă doresc tuturor mulți ani, cu sănătate, pace şi satisfacțiile meritate!
Să trăiți !
George IACOB,
PREFECTUL JUDEȚULUI CĂLĂRAȘI