8 septembrie – Ziua Internațională a Alfabetizării

Astăzi, 8 septembrie, este Ziua Internațională a Alfabetizării, un drept esențial pentru dezvoltarea și bunăstarea indivizilor, familiilor și a societății, în general.
Ziua Internațională a Alfabetizării UNESCO este un bun prilej de reflecție asupra temei dreptului la educație și a legăturilor strânse ale educației cu dezvoltarea demnității și condiției umane.
Educația este un drept fundamental al omului, un bun public prețios și un instrument indispensabil pentru construirea unor societăți pașnice, durabile și juste.
În fiecare an, din 1967, Ziua Internațională a Alfabetizării atrage atenția comunității internaționale asupra unui drept care nu este încă garantat tuturor, chiar și în această eră digitală, a cunoașterii și informației globale.
UNESCO a calculat că, în ciuda progreselor înregistrate, există cel puțin 773 de milioane de adulți în întreaga lume fără competențe de bază de alfabetizare, din care peste 617 milioane sunt copii și adolescenți care nu ating niveluri minime de competență în matematică și lectură.
Dar ce se înțelege prin termenul ’’alfabetizare’’?
Sensul a evoluat de-a lungul timpului în paralel cu dezvoltarea societăților noastre.
O abordare tradițională identifică termenul de ’’alfabetizare’’cu un set de abilități cognitive de bază (scris și citit), eventual integrate cu abilitățile esențiale de calcul matematic.
Această abordare se regăsește parțial în unele sondaje internaționale care au ca scop evaluarea stării de alfabetizare în diferite țări ale lumii, precum cele realizate de OCDE cu programul PISA.
În 2004, UNESCO a prezentat noțiunea de pluralitate a alfabetizării, subliniind dimensiunile sociale ale dobândirii și utilizării alfabetizării.
Prin urmare, alfabetizarea ar implica un set mai larg de abilități și competențe decât cele de bază, de exemplu: competența digitală și abilitățile care necesită învățare și aplicare susținută în timp, precum cercetarea sau gândirea critică.
Persoanele care se confruntă cu excluziunea socială și care au dificultăți în a folosi limbajul oral și scris sunt mai puțin independente și mai dependente de asistența altora.
Prevenirea fenomenului abandonului școlar încă de la începutul vieții școlare poate contribui substanțial la îmbunătățirea alfabetizării la vârsta adultă, înțeleasă ca parte integrantă a învățării pe tot parcursul vieții, și în vederea realizării Obiectivului 4 al Agendei ONU pentru Dezvoltare Durabilă: ’’Oferiți educație și oportunități de învățare de calitate, echitabile și incluzive pentru toți.’’
Guvernul României alocă, anual, fonduri substanțiale pentru educație și a stabilit măsuri clare pentru asigurarea accesului la educație și o educație de calitate pentru toți copiii, prin dezvoltarea și consolidarea accesului la îngrijire și educație timpurie a copiilor, implicându-se constant pentru asigurarea finalizării învățământului obligatoriu de către toți copiii, cu ajutorul sistemelor de avertizare timpurie și de intervenție. De asemenea, măsurile privind reintegrarea în sistemul de educație a persoanelor care au părăsit timpuriu școala prin programe adecvate (programe precum A Doua Șansă) a dat rezultate vizibile.
Dezvoltarea și acordarea sprijinului instituțional adecvat pentru creșterea ratei de alfabetizare este absolut necesară pentru o societate modernă, democratică și echitabilă.