Admiterea in Corpul Expertilor Electorali

Ce reprezintă Corpul experților electorali? 
Corpul experților electorali reprezintă o evidență permanentă a persoanelor din care sunt desemnați, prin tragere la sorți, președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare și locțiitorii acestora.

Persoanele înscrise în Corpul experților electorali participă automat la tragerile la sorți efectuate de Autoritatea Electorală Permanentă, la toate alegerile, fără îndeplinirea altor formalități.

Activitatea desfășurată de persoanele desemnate este remunerată.

În perioada funcționării birourilor electorale ale secțiilor de votare ce se vor constitui pentru alegerile autorităților administrației publice locale din anul 2020, președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare și locțiitorii acestora se consideră detașați și primesc pentru fiecare zi de activitate o indemnizație de 250 lei (250 lei x 5 zile = 1.250 lei).

În această perioadă, autoritățile și instituțiile publice la care sunt angajate persoanele desemnate președinți sau locțiitori le asigură acestora plata salariului.

Primirea indemnizației de mai sus (250 lei pe zi) nu afectează dreptul de a primi alte diurne, indemnizații, pensii sau alte drepturi bănești cuvenite în baza unor legi speciale.

Pentru indemnizațiile acordate se reține numai impozitul pe venit.

De asemenea, aceștia au dreptul în ziua votării la o indemnizație de protocol de 20 lei/zi de activitate pentru apă și cafea.

În plus, persoanele care asigură predarea dosarelor la sediile birourilor electorale județene au dreptul să primească la cerere o zi liberă plătită de la locul de muncă, în ziua următoare datei votării, pe baza procesului-verbal de predare-primire încheiat cu biroul electoral județean.

Cine poate fi expert electoral?
Poate intra în Corpul experților electorali persoana care îndeplinește următoarele condiții:
a) are cetățenia română;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are drept de vot;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare îndeplinirii funcției;
e) nu face parte dintr-un partid politic;
f) a absolvit studii universitare de licență în domeniul științelor juridice sau în alte domenii ori cel puțin învățământul general obligatoriu;
g) nu este urmărită penal, trimisă în judecată penală sau condamnată penal.

Cum puteți face parte din Corpul experților electorali?

Admiterea în Corpul experților electorali se face:
1. În cazul persoanei care a mai exercitat funcția de președinte al biroului electoral al secției de votare sau de locțiitor al acestuia înainte de anul 2015 – pe baza avizului favorabil acordat de Autoritatea Electorală Permanentă pentru activitatea anterioară ca președinte sau locțiitor;
2. În cazul persoanei care nu a mai exercitat funcția de președinte al biroului electoral al secției de votare sau de locțiitor al acestuia – pe bază de examen.

Persoanele interesate pot depune cererile la primari, la prefect ori la Autoritatea Electorală Permanentă. Cererile pot fi transmise și prin e-mail la adresa: bj.calarasi@roaep.ro

Fiecare cerere trebuie să fie însoțită de o copie a actului de identitate și o copie a actului de studii.

În ce constă examenul de admitere în Corpul experților electorali?
Examenul de admitere în Corpul experților electorali constă în soluționarea unui test-grilă de verificare a competențelor format din 15 întrebări cu câte 3 variante de răspuns, din care numai o variantă de răspuns este corectă.
Tematica pentru examenul de admitere și întrebările din care se vor genera subiectele pentru examen, cu răspunsurile corecte evidențiate, pot fi găsite la următoarele linkuri:

http://www.roaep.ro/instruire/wp-content/uploads/2015/11/SITE-Tematica-prezentare-detaliat–.pdf

http://www.roaep.ro/instruire/wp-content/uploads/2015/11/intrebari-CEE_05.pdf

Examenul de admitere în Corpul experților electorali se consideră promovat în cazul în care candidatul rezolvă corect cel puțin 10 întrebări în maximum 30 de minute.

Precizăm că examenul de admitere în Corpul experților electorali poate fi susținut și on-line. Persoanele care doresc să susțină examenul on-line trebuie să ne comunice această opțiune.

IMPORTANT! Candidații care nu promovează examenul de admitere în Corpul experților electorali pot susține un nou examen de admitere, fără a mai îndeplini alte formalități.

Cererea pentru admiterea în Corpul experților electorali pe bază de examen este disponibilă la adresa: http://www.roaep.ro/instruire/wp-content/uploads/2019/03/Cerere-admitere-examen-CEE.pdf

Cererea pentru admiterea în Corpul experților electorali pe bază de aviz favorabil este disponibilă la adresa: https://www.registrulelectoral.ro/upload/public/FormulareCereri/Cerere-admitere-aviz-favorabil-CEE-tara.pdf

 

Documentele pentru susținerea examenului online (cerere, copie act de identitate, copie diploma de studii) se transmit pe adresa bj.calarasi@roaep.ro