Comisia pentru aplicarea prevederilor H.G. nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017 – 2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017 – 2018

Comisia a fost constituită, prin ordin al Prefectului Judeţului Călăraşi, în conformitate cu prevederile art. 18 alin. (1) din H.G. nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017 – 2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017 – 2018 şi este constituită din:
– prefect
– preşedintele consiliului judeţean
– reprezentantul inspectoratului şcolar judeţean
– reprezentantul direcţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor
– reprezentantul direcţiei de sănătate publică
– reprezentantul administraţiei judeţene a finanţelor publice
– reprezentantul comisariatului judeţean pentru protecţia consumatorilor
– reprezentantul direcţiei agricole judeţene
– reprezentantul oficiului fitosanitar judeţean
Comisia pentru punerea în aplicare a prevederilor H.G. nr. 640/2017 este coordonată de către prefect conform prevederilor art. 18 alin. (2) din H.G. nr. 640/2017.
Comisia se întâlneşte lunar (în primele 5 zile) în şedinţă de lucru pentru a analiza modul de implementare a Programului pentru şcoli al României în Judeţul Călăraşi în luna anterioară, în baza informărilor privind acţiunile de verificare întreprinse de instituţiile care au reprezentanţi în comisie.
Rezultatele analizelor lunare sunt materializate într-o informare care este adusă la cunoştinţă publicului larg prin postare pe site-ul instituţiei prefectului.