ANUNȚ privind activitatea de primire în audiență și de soluționare a petițiilor la nivelul Instituției Prefectului – județul Călărași

STIMAŢI CETĂŢENI

Având în vedere încetarea stării de urgenţă, instituită prin Decretul Prezidenţial nr. 195/2020 şi prelungită prin Decretul Prezidenţial nr. 240/2020 şi instituirea stării de alertă, în perioada imediat următoare şi până la revenirea la normalitate, pentru asigurarea dreptului cetăţenilor la petiţionare, la nivelul Instituţiei Prefectului – Judeţul Călăraşi activitatea de primire în audientă se va desfăşura numai în cazuri cu caracter deosebit, raportat la situaţia prezentată de către solicitantul audienţei privind activităţile de soluţionare a petiţiilor, primire în audienţă şi consiliere a cetăţenilor în Ministerul Afacerilor Interne, pe care îl găsiţi accesând site-ul https://www.cl.prefectura.mai.gov.ro.

În situaţia aprobării cererii de primire în audienţă (formular PDF sau WORD), aceasta se va desfăşura, astfel:
– audienţele se ţin în camera 20 de la parterul clădirii Instituţiei Prefectului – Judeţul Călăraşi din strada Sloboziei nr. 9-11, municipiul Călăraşi,
– la audienţă vor fi acceptate maxim 2 persoane concomitent,
– audienţa se va limita la un interval de maxim 15 minute,
– persoanele care participă la audienţe vor purta mască şi mănuşi de procţie, iar la intrarea în clădire li se va lua temperatura (nu se va permite accesul persoanelor a căror temperatură corporală depăşeşte 37,3 ° C),
– spaţiul unde are loc audienţa va fi dezinfectat înainte şi după încheirea fiecărei activităţi în parte.

Activitatea de consiliere a cetăţenilor, prevăzută de Ordinul M.A.I. nr. 33/2020 privind activităţile de soluţionare a petiţiilor, primire în audienţă şi consiliere a cetăţenilor în Ministerul Afacerilor Interne se va desfăşura telefonic, de către funcţionarii cu atribuţii de relaţii cu publicul, la numerele de telefon afişate pe site-ul instituţiei: 0242/315.304; 0242/315.305; 0242/316.318.

Activitatea de primire a petiţiilor cetăţenilor, va fi asigurată prin intermediul trimiterilor poştale, folosind adresele de e-mail ale instituţiei, şi anume: prefectura@prefecturacalarasi.ro sau francu.petruta@prefecturacalarasi.ro, on-line prin completarea formularelor existente pe site-ul instituției, sau folosind faxul instituţiei 0242.318.976.

Vă mulţumim pentru înţelegere.

PREFECT,
MARIAN STOICA