COMUNICAT DE PRESĂ – MĂSURI COD PORTOCALIU DE CĂLDURĂ

Pentru a gestiona corespunzător situaţiile de urgenţă ce se pot produce ca urmare a manifestării fenomenelor meteorologice periculoase, pe timpul avertizării de COD PORTOCALIU DE CĂLDURĂ (caniculă, disconfort termic accentuat, temperaturile maxime se vor situa între 33-37 grade, ITU va depăși pragul critic de 80 de unități) prefectul județului Călărași, Valentin Dumitru Deculescu, în calitate de președinte al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, a dispus către toate unitățile administrativ teritoriale din județ să ia următoarele măsuri:

– întrunirea în şedinţă extraordinară a Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă, pentru stabilirea măsurilor şi acţiunilor ce se impun a fi adoptate, în scopul gestionării eficiente a situaţiilor de urgenţă generate de caniculă;

-obligativitatea înfiinţării continuităţii la sediul tuturor primăriilor în conformitate cu OMAI nr. 736 din 22 iulie 2005;

– întocmirea şi actualizarea la nivelul localităţilor a evidenţei persoanelor aflate în dificultate, fără aparţinători, a căror stare de sănătate poate fi influenţată negativ de caniculă. Aplicarea măsurilor de prevenire a riscurilor la persoanele vulnerabile, cu asigurarea nevoilor zilnice privind tratamentul şi îngrijirea;

– identificarea şi monitorizarea telefonic sau fizic a tuturor persoanelor defavorizate care pot fi afectate sever în perioada de caniculă (persoane vârstnice singure şi/sau neplesabile, persoane cu dizabilităţi, persoane fără locuinţă/adăpost),

-asigurarea de către UAT-uri în toate spaţiile comerciale, gări, autogări, pieţe, capete de linie a mijloacelor de transport în comun a unor dozatoare cu apă;

-luarea de măsuri pentru adaptarea programului serviciilor publice astfel încât deplasarea populaţiei către acestea să se facă în afara intervalelor orare cu temperaturi extrem de ridicate. În mod smilar vor fi formulate recomandări pentru modificarea corespunzătoare a programului de lucru al unităţilor de aprovizionare cu alimente şi a unităților prestatoare de servicii;

– adoptarea măsurilor pentru reducerea programului normal de lucru şi limitarea activităţilor desfăşurate în aer liber, în situaţia depăşirii pragului critic de 80 unităţi;

– amenajarea unor puncte medicale de prim ajutor şi de adăpostire a populaţiei la sediul primăriei sau în cadrul cabinetelor medicale semnalizate corespunzător astfel încât să fie identificate cu uşurinţă de populaţie, dotate cu aer condiţionat și apă potabilă.

–  în cazul în care pe raza UAT-urilor sunt fântâni arteziene sau cişmele personalul responsabil să se asigure că acestea sunt funcţionale, atât pe timpul zilei, cât şi pe timpul nopţii;

–  toate UAT-urile din judeţul Călăraşi, pe timpul programului de funcţionare, să permită accesul persoanelor în incintă pentru a beneficia de răcoare, apă şi eventual, acordarea primului ajutor;

– informarea tuturor staţiilor de alimentare cu combustibil vizavi de posibilitatea permiterii  accesului persoanelor în incinta spaţiilor pentru a beneficia de răcoare, apă şi eventual, acordarea primului ajutor;

– stabilirea unor planuri privind restricţii în alimentarea cu apă, care să fie puse în aplicare atunci când situaţia o impune;

– stabilirea „treptelor” de diminuare a debitelor resurselor de apă în scopul folosirii judicioase a resursei la dispoziţie, cu prioritate pentru: alimentarea cu apă pentru populaţie, sectorul industrial şi agricultură;

– identificarea surselor suplimentare de apă în vederea asigurării necesarului de apă potabilă;

– acordarea de asistenţă tehnică de specialitate operatorilor economici şi societăţilor comerciale, în vederea organizării şi funcţionării sistemelor de protecţie la incendiu;

– stabilirea şi asigurarea necesarului de efective şi tehnică pentru transportul apei potabile în localităţile afectate;

– stabilirea resurselor umane şi materiale care vor fi folosite pentru stingerea incendiilor la fondul forestier şi la culturile agricole;

– instruirea conducătorilor structurilor voluntare pentru situaţii de urgenţă cu privire la modul de îndeplinire a obligaţiilor legale care le revin;

– acordarea asistenţei tehnice de specialitate operatorilor economici, societăţilor comerciale şi turistice în domeniul protecţiei şi evacuării personalului, organizării şi funcţionării sistemelor de semnalizare, alarmare, alertare în caz de incendiu şi protecţie civilă, transportului şi depozitării bunurilor şi valorilor, prevenirea cauzelor specifice de incendiu, punerea în funcţiune a mijloacelor de intervenţie în caz de incendiu şi protecţie civilă şi stabilirea modalităţilor concrete de legătură cu forţele de ordine publică;

–  verificarea tehnicii de intervenţie şi a gradului de asigurare cu combustibili şi substanţe pentru stingerea incendiilor.

Pentru o bună informare, accesați site –ul Administrației Naționale de Meteorologie https://www.meteoromania.ro/.