COMUNICAT privind măsurile necesare luate de S.P.C.R.P.C.I.V. Călăraşi în vederea evitării aglomerării de persoane la sediul instituţiei, precum şi a prevenirii răspândirii COVID-19

COMUNICAT privind măsurile necesare luate de Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor din cadrul Instituţiei Prefectului – Judeţul Călăraşi în vederea evitării aglomerării de persoane la sediul instituţiei, precum şi a prevenirii răspândirii COVID-19

Având  vedere măsurile dispuse în cuprinsul Hotărârii C.N.S.U. nr. 24 din 14.05.2020 privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel național și a măsurilor de prevenire și control a infecțiilor, în contextul situației epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2, cele propuse și aprobate prin Planul de măsuri nr. 3837790 / 07.05.2020 privind reluarea activității de examinare la nivelul serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor în condițiile încetării stării de urgență, pentru implementarea unei practici în vederea eficientizării activitații de lucru cu publicul:

1.Toate activitățile specifice și operațiunile din sfera de competență se vor realiza cu respectarea și aplicarea măsurilor dispuse anterior referitoare la igienizarea spațiilor de lucru cu publicul și utilizare a echipamentelor de protecție individuale.

2.Preluarea documentelor necesare diferitelor operațiuni se va efectua cu respectarea prevederilor O.U.G. nr.70 / 14.05.2020 privind reglementarea unor măsuri începând cu data de 15.05.2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-Cov-2, pentru prelungirea unor termene, referitoare la prelungirea valabilității unor documente emise de instituții și autorități publice.

3.În perioada 18.05.2020-22.05.2020 vor fi programați în vederea susținerii probei practice candidații ale căror dosare au expirat sau urmează să expire în perioada 17.03.2020-15.06.2020 .

Pentru a preveni aglomerarea spațiilor interioare ale serviciilor, precum și pentru a preveni răspândirea virusului COVID-19, prin reducerea numărului de persoane cu care intră in contact lucrătorii din cadrul serviciului, programarea persoanelor al căror curs de pregătire a expirat in perioada stării de urgență se va face de către un reprezentant al școlii de conducători auto, cronologic, conform datei la care valabilitatea cursului a expirat.

4.Candidații care au fost programați pentru susținerea probei practice în perioadă în care această probă a fost suspendată, cu excepția celor menționați la punctul 3, vor fi reprogramați automat, cronologic, conform zilei corespunzătoare programării anterioare.

Data programării va fi comunicată școlilor de conducători auto pentru proprii candidați, iar datele corespunzătoare vor fi postate pe site-ul instituției prefectului, candidații fiind îndrumați să se adreseze școlilor de conducători auto unde au urrnat cursul de pregătire practică

5.Programarea pentru susținerea probei practice de către alți candidați care nu au mai fost programați anterior se va efectua numai după finalizarea activităților prevăzute la punctele 3 și 4.

6.Reluarea probei practice a examenului pentru obţinerea permisului de conducere, începând cu data de 02.06.2020, cu respectarea următoarelor condiţii:
a)Examinatorul, candidatul şi martorul vor purta echipamente de protecţie pe toată durata de desfăşurarea a probei (măşti de protecţie), în lipsa acestora putând fi refuzată susţinerea probei. În autovehicul vor fi prezente maxim 3 persoane in acelaşi timp;
b)Şcolile de conducători auto vor asigura igienizarea autovehiculelor cu care se susţine proba practică, iar pentru ocupanţi va fi pus la dispoziţie un flacon cu substanţă dezinfectantă. De asemenea, vor pune la dispoziţie echipament pentru măsurarea temperaturii corporale, putând fi refuzată examinarea candidatului care are o temperatură corporală mai mare de 37,30 grade Celsius;
c)Programarea la proba practică se va face pe două intervale orare, aferente a două serii pentru fiecare examinator. La locul de intâlnire comunicat candidaţilor pentru susţinerea probei practice vor avea acces numai candidatul şi instructorul auto, iar activitatea de instruire se va desfăşura numai in spaţii deschise, cu respectarea regulilor de distanţare socială;

7.Din listele cu candidați vor fi excluse persoanele care figurează în izolare sau carantină.

8.În vederea prevenirii apariției unor cazuri de infectare cu virusul COVID-I9 și pentru respectarea recomandărilor pe această linie, se va menține măsura suspendării probei teoretice a examenului pentru obținerea permisului de conducere până cel puțin în data de 14.06.2020. Proba teoretică va fi reluată după această dată conform situației și volumului de activitate existente la nivelul fiecărui serviciu public comunitar, prin ordin al Prefectului.

9.Activitățile de lucru cu publicul la ghișeele instituției se vor desfășura exclusiv pe baza unei programări on-line, cu excepția activității de programare menționate la punctele 3 și 4.

Solicităm tuturor persoanelor care sunt programate să respecte ora de programare și să evite așteptarea suplimentară în spațiile destinate publicului. Pentru desfășurarea în condiții normale a activității contăm pe întelegerea dumneavoastră.

Î /ŞEFUL SERVICIULUI,
Comisar de poliţie
Costinel DIACONU