COMUNICAT SPCRPCIV Călăraşi privind reluarea activității de examinare la proba teoretică

Vă aducem la cunoştinţă faptul că începând cu data de 22.06.2020 se va relua activitatea de examinare la proba teoretică, conform programului de lucru cu publicul al Serviciului Public Comunitar Regim Permis de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Călăraşi.

Activitatea de examinare la proba teoretică se va efectua cu respectarea măsurilor de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2, astfel:

-utilizarea măştilor de protecţie, atât pentru candidaţi cât şi pentru examinatori;

-scanarea temperaturii corporale şi interzicerea susţinerii examenului în situaţia în care aceasta depăşeşte 37,2 grade Celsius;

-respectarea distanţării persoanelor ce vor susţine proba teoretică;

-evitarea prezentării candidaţilor la sediul S.P.C.R.P.Î.V. cu susţinători, accesul va fi permis doar candidatului;

-pentru a preveni aglomerarea spaţiilor, candidaţii se pot prezenta în vederea susţinerii probei teoretice doar pe baza de programare online, acestea putând fi efectuate pe site-ul oficial al instituției www.drpciv.ro, secțiunea Programări online.

Vă reamintim faptul că  activitățile specifice de înmatriculare/transcriere/autorizare provizorie și cele privind preschimbarea permiselor de conducere se soluționează exclusiv în baza unei programări online.

Operaţiunea de programare examinare proba practică / reprogramare examinare proba practică se va face zilnic de către titulari, respectiv persoanele mandatate/delegate fără programare online, conform programului de lucru cu publicul. Programarea se va face în limita locurilor disponibile şi în ordinea solicitării.

Accesul în incinta sediului Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Călăraşi va fi permis doar titularilor, după caz persoanelor mandatate/delegate, în baza programărilor online și a actului de identitate – în original.

Solicităm tuturor persoanelor care sunt programate să respecte ora de programare și să evite așteptarea suplimentară în spațiile destinate publicului.

 

Împuternicit ŞEFUL SERVICIULUI,

Comisar de poliţie

Costinel DIACONU