COMUNICAT

În baza hotărârilor C.N.S.S.U., Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Călărași a stabilit, că la această etapă, evenimentele care se desfășoară pe raza județului Călărași, în spații închise sau deschise, cu participarea a peste 100 de persoane, sunt interzise.

Precizăm că pot fi modificări ale acestor hotărâri, iar Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Călărași va aplica, cu celeritate, în funcție de dinamica informațiilor, hotărârile primite de la C.N.S.S.U., iar cetățenilor le vor fi furnizate informații corecte, pe canalele oficiale ale instituțiilor.

Menţionăm că difuzarea de materiale tendenţioase, într-o situaţie care necesită mai mult ca oricând solidaritate între oameni, poate atrage răspunderea celor care se fac vinovaţi de răspândirea lor