Organizare

Regulament de Organizare si Functionare al Institutiei Prefectului – judetul Calarasi – format PDF

Organigrama Institutiei Prefectului – judetul Calarasi – format PDF si editabil XLS

Cariera