DOCUMENTELE INFORMATIVE ŞI DE GHIDARE APLICABILE ÎN ANUL 2021 PENTRU IMPLEMENTAREA MĂSURILOR DE MEDIU SI CLIMĂ DIN PNDR 2014-2020

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale este responsabil pentru implementarea măsurilor de mediu si climă din PNDR 2014-2020, prin care se acordă plăti compensatorii fermierilor care furnizează societăţii servicii publice prin adoptarea unor practici agricole prietenoase cu mediuL

Măsurile de dezvoltare rurală adresate utilizatorilor de terenuri agricole care facilitează acordarea unor plăţi anuale, pe hectar de suprafaţă agricolă, pentru compensarea costurilor suplimentare şi a pierderilor de venit suportate de fermieri, implementate în România sunt:

Măsura 10 – Agro-mediu şi climă;

Măsura 11 – Agricultura ecologică;

Măsura 13 – Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice.

MADR urmăreşte intensificarea acţiunilor de informare a tuturor utilizatorilor de terenuri agricole situate în zonele eligibile pentru măsurile de mediu şi climă ale PNDR, astfel că, la nivelul instituţiilor implicate în elaborarea, implementarea şi promovarea măsurilor de mediu şi climă au fost elaborate şi actualizate documentele informative şi de ghidare aplicabile în anul 2021, care sunt utile în accesarea şi implementarea cu succes a angajamentelor din cadrul acestor măsuri.

Documentele au fost publicate pe pagina MADR: https://www.madr.ro/masuri-de-mediu-si-clima.html