Întrunirea anuală a membrilor echipei de combatere a traficului de persoane – judeţul Călăraşi

Miercuri,  29 mai 2019, la sediul Instituției Prefectului – județul Călărași s-a desfășurat întrunirea anuală a membrilor echipei de combatere a traficului de persoane – judeţul Călăraşi. Ordinea de zi a cuprins prezentarea activităţilor de prevenire derulate de ANITP- CR Bucureşti, diagnoza fenomenului de trafic de persoane la nivel naţional şi la nivelul Centrului Regional Bucureşti, în anul 2018, campanii ale Centrului Regional Bucureşti: „Distruge Zidului Indiferenţei! Traficul de persoane poate fi prevenit”, discuţii libere, propuneri.

În materialele prezentate au fost reliefate bilanţul efortului şi rezultatele luptei de combatere a traficului de persoane de la nivel naţional, coroborate cu date de la nivelul judeţului. Efortul conjugat al celor cu atribuţii în prevenire şi educaţie poate avea rezultate bune în sfera combaterii traficului de persoane, fiind subliniată relaţia de colaborare foarte bună a ANITP cu DGASPC Călăraşi, prin centrul SERA, cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Călăraşi, dar și dorinţa de a încheia parteneriate pentru viitor cu toate instituţiile din domeniu.

La finalul discuţiilor, subprefectul judeţului Călăraşi, Mihăiță-Constantin Beștea, a apreciat că trebuie intensificate activităţile de prevenire, esenţiale în combaterea fenomenului, fiind de dorit ca pentru anul 2020 fenomenul traficului de persoane să înregistreze cât mai puține evenimente.