Întrunirea membrilor Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice al Județului Călărași pe luna iunie 2022

Joi, 16 iunie 2022, cu începere de la ora 10.00,  Instituţia Prefectului – judeţul Călăraşi organizează în sala de şedinţe a instituţiei întrunirea membrilor Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice al Județului Călărași (C.C.D.C.P.P.V.).

Subiectele ce urmează a fi dezbătute sunt:

1.Căminele pentru vârstnici – componenta socială a creșterii calității vieții vârstnicului fără sprijn familial. Situația căminelor pentru vârstnici și perspectivele de identificare a resurselor pentru creșterea capacității acestora, în vederea soluționării cererilor aflate în așteptare – Căminele din municipiile Călărași și Oltenița, precum și cel din comuna Unirea.

2.Stadiul acordării îngrijirilor la domiciliu al vârstnicului în județ.

3.Diverse: Propunerile Consiliului judeţean al pensionarilor şi persoanelor vârstnice privind temele de dezbatere pentru luna iulie 2022.