Materiale informative pentru Presedintii B.E.S.V. și a Locțiitorilor acestora

DECIZII ALE BIROULUI ELECTORAL CENTRAL

DECIZIA nr.1/11.09.2020 privind datele Ia care se consideră împlinite, la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020, termenele prevăzute de Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente şi de Legea nr. 288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente – format PDF

DECIZIA nr.8/01.10.2020 pentru modificarea Deciziei Biroului Electoral Central nr. 1/11.09.2020 privind datele la care se consideră împlinite, la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020, termenele prevăzute de Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente şi de Legea nr. 288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente – format PDF

DECIZIA nr.35/15.10.2020 privind aplicarea unitară a prevederilor art. 83 alin. (1) – (3) din Legea nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea si funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente – format PDF

DECIZIA nr.40/17.10.2020 privind exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei speciale – format PDF

DECIZIA nr.41/27.10.2020 privind aplicarea prevederilor art. 117 alin. (2) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente – format PDF

DECIZIA nr.45/31.10.2020 privind aplicarea dispoziţiilor art. 84 alin. (3) lit. e) şi alin. (4) lit. a) ultima teză din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente – format PDF

DECIZIA nr.55/4.11.2020 privind aplicarea dispoziţiilor art. 58 alin. (6) şi (7), art. 94 alin. (2) lit. a), alin. (5), alin. (6) lit. a)-c), art. 94 alin. (7) şi (8) lit. a) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente – format PDF

DECIZIA nr.58/4.11.2020 privind constituirea birourilor electorale ale secţiilor de votare din tară – format PDF

DECIZIA nr.61/6.11.2020 privind normele tehnice de completare şi verificare, precum şi circuitul proceselor-verbale privind consemnarea rezultatului votării la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020 – format PDF

DECIZIA nr.72/17.11.2020  privind unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din data de 6 decembrie 2020 – format PDF

DECIZIA nr.79/21.11.2020 privind preluarea, transportul, paza şi predarea materialelor necesare votării de către birourile electorale ale secţiilor de votare din ţară – format PDF

DECIZIA nr.84/23.11.2020 pentru completarea Deciziei Biroului Electoral Central nr. 55/2020 privind aplicarea dispoziţiilor art. 58 alin. (6) şi (7), art. 94 alin. (2) lit. a), alin. (5), alin. (6) lit. a)-c), art. 94 alin. (7) şi (8) lit. a) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente – format PDF

DECIZIA nr.85/23.11.2020 privind unele măsuri pentru exercitarea dreptului de vot – format PDF

DECIZIA nr.91/27.11.2020 privind modificarea şi completarea Deciziei Biroului Electoral Central nr. 40/2020 privind exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei speciale – format PDF

DECIZIA nr.94/29.11.2020 privind unele măsuri pentru transmiterea cererilor de vot prin intermediul urnei speciale, în cazul alegătorilor aflaţi în carantină sau izolare – format PDF

DECIZIA nr.95/29.11.2020 privind unele măsuri pentru aplicarea prevederilor art. 3 alin. (3) şi art. 84 alin. (12) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente – format PDF

 

 

 

HOTARARI ALE BIROULUI ELECTORAL CENTRAL

HOTĂRÂREA nr.1/12.09.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a birourilor şi oficiilor electorale constituite la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020 – format PDF

HOTĂRÂREA nr.2/11.11.2020 privind interpretarea prevederilor art. 56 alin. (1) şi ale art. 94 alin. (12) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea si funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente – format PDF

 

 

MATERIALE INFORMATIVE REALIZATE DE DIRECTIA REGIONALA DE STATISTICA CALARASI

Completarea proceselor-verbale – privind consemnarea rezultatelor votării – INSTRUIRE pentru președinții secțiilor de votare

 

MATERIALE INFORMATIVE REALIZATE DE AUTORITATEA ELECTORALA PERMANENTA

INSTRUCȚIUNI ȘI REGLEMENTĂRI privind alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020

 

TUTORIALE VIDEO PRIVIND ALEGERILE PARLAMENTARE DIN ANUL 2020

I.Instruirea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară și a locțiitorilor acestora – alegeri parlamentare 2020

II.Procedurile biroului electoral al secției de votare în preziua votării

III.Procedurile biroului electoral al secției de votare pentru deschiderea secției de votare

IV.Procedurile biroului electoral al secției de votare în timpul desfășurării votării

V.Procedurile biroului electoral al secției de votare la încheierea votării

VI.Completarea proceselor verbale privind consemnarea rezultatelor votării