Ordinele prefectului

Ordine cu caracter normativ

 

2022

Ordinul Prefectului nr.32/2022 privind aprobarea Codului de conduită etică și profesională a funcționarilor publici și a personalului contractual din Instituția Prefectului – județul Călărași – format PDF