Prezentarea „Raportului de activitate al Instituției Prefectului – Județul Călărași“, pentru anul 2018

Joi, 31 ianuarie 2019 a avut loc ședința pe luna ianuarie a Colegiului Prefectural al  judeţului Călărași, pe ordine de zi figurând Managementul tipurilor de risc – Raport statistic al misiunilor şi activităţilor desfăşurate în anul 2018 și Informarea privind activitatea desfăşurată de Crucea Roşie Călăraşi în anul 2018.

Tot cu această ocazie, prefectul județului Călărași, George Iacob, a  prezentat „Raportul de activitate al Instituţiei Prefectului-judeţul Călărași“, pentru anul 2018.

Au fost prezenți la eveniment șefii instituțiilor descentralizate, reprezentanți ai instituțiilor din structura Ministerului de Interne, salariați ai Instituției Prefectului.

În  anul 2018, Instituția Prefectului – Județul Călărași a gestionat eficient activitățile din sfera de competență și a îndeplinit rolul de interfață între autoritatea publică centrală și cetățean. Raportul de activitate poate fi consultat aici: