RAPORTUL DE EVALUARE A ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE ÎN ANUL 2019 DE COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ CĂLĂRAȘI

Vineri, 7 februarie, incepand cu orele 10, a.c., în sala de ședințe a Instituției Prefectului – județul Călărași, în cadrul ședinței Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Călărași a avut loc prezentarea RAPORTULUI DE EVALUARE A ACTIVITĂŢILOR DESFĂŞURATE ÎN ANUL 2019 DE C.J.S.U. CĂLĂRAŞI
Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă s-a întrunit în anul 2019, în cadrul a 14 şedinţe extraordinare  şi 2 şedinţe ordinare, acestea fiind convocate de către preşedintele C.J.S.U. Călăraşi. În cadrul şedinţelor de lucru ale comitetului judeţean au fost adoptate 7 hotărâri.
În ceea ce priveşte riscurile naturale, în anul 2019 au existat 1109 intervenții:
-incendii: 361 intervenţii;
-incendii de vegetaţie: 634 intervenţii;
-inundaţii (rezultate în urma căderilor abundente de precipitaţii): 42 intervenţii;
-manifestări fenomene meteo periculoase: 4 intervenţii;
-asanări muniţie rămasă neexplodată: 10 intervenţii;
-misiuni  CBRN : 58 intervenţii.

Pe parcursul anului 2019, pe teritoriul județului Călărași, Planul Roşu de intervenţie a fost pus în aplicare de 3 ori, Centrul Local de Combatere a Bolilor al judeţului Călăraşi s-a întrunit în anul 2019 în 20 de şedinţe, au fost constituite comisii pentru evaluarea pagubelor produse și acordarea de fonduri, ca urmare a  fenomenelor meteorologice periculoase, o comisie pentru evaluarea situaţiei privind infiltrarea apei din canalul ANIF- U.A. Călăraşi CD6 Pietroiu-Ştefan cel Mare în gospodăriile populaţiei din comuna Perişoru, realizarea lucrărilor necesare pentru stoparea fenomenului eroziunii de pe malul drept al braţului Borcea km 48+000-49+500, zona Baital, incinta îndiguită Borcea de Sus.
Pentru prevenirea, limitarea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă, în anul 2019 cooperarea s-a desfășurat în condiţii foarte bune cu serviciile deconcentrate precum şi alte instituţii care îndeplinesc funcţii de sprijin în gestionarea situaţiilor de urgenţă precum şi cu manageri ai agenţilor economici care prin specificul activităţii constituie factori de risc potenţiali generatori de situaţii de urgenţă.
Prin modul de organizare a activităţilor de prevenire şi limitare a efectelor situaţiilor de urgenţă, în majoritatea situaţiilor, autorităţile publice au acţionat preventiv, prin aplicarea unor măsuri menite să determine limitarea efectelor situaţiilor de urgenţă.
Analizând modul în care s-a realizat conlucrarea între comitetul judeţean şi comitetele locale pentru situaţii de urgenţă, se poate afirma că această relaţie este în plină dezvoltare, avându-se în vedere pe viitor eficientizarea pregătirii, cooperării interinstituţionale şi realizarea fluxului informaţional-decizional pentru o coordonare operaţională unică a sistemului integrat judeţean pentru răspuns în situaţii de urgenţă.