Ședința Comisiei de Dialog Social Călărași pe luna mai 2023

În data de 18.05.2023, începând cu ora 10.00, în sala de ședințe a Instituţiei Prefectului – judeţul Călăraşi, va avea loc ședința lunară a Comisiei de Dialog Social.
Subiectele ce urmează a fi dezbătute sunt:
1.Inspectoratul Școlar Județean Călărași: Măsuri întreprinse la nivelul I.S.J. și al unităților de învățământ preuniversitar din județ, în vederea prevenirii absenteismului școlar;
2.Direcția Regională de Statistică Călăraşi: Situaţia socio-economica a judeţului Călăraşi în anul 2022, în cadrul Regiunii Sud Muntenia;
3.Casa Județeană de Pensii Călăraşi: Condiții de acordare și distribuire a biletelor de tratament balnear în anul 2023.
4.Diverse:
a)Propuneri de teme primite pentru dezbatere în luna iunie 2023.
-Direcția pentru Agricultură Județeană Călărași: Implementarea și aplicarea Legii 227/2018, privind aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol și a Legii 195/2018 privind aprobarea Programului de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție.
-Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Călăraşi:  Noutăți în imptementarea pachetetor de servicii de sănătate de bază, minimale și facultative oferite la nivelul furnizorilor aflați în relație contractuală cu C.A.S. Călăraşi
b)Prezentare adresa 491/FOG/5.05.2023-Semnalare aspecte problematice