ŞEDINŢA COMISIEI DE INCLUZIUNE SOCIALĂ

Miercuri, 9 octombrie 2019, începând cu orele 10.00, în sala de ședințe a Instituției Prefectului – județul Călărași a avut loc Şedinţa Comisiei de Incluziune Socială, cu următoarea ordine de zi:
1.Raport de activitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călăraşi – Domeniu cheie 1: Protecție socială.
2.Informare – Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Călăraşi – Domeniu cheie 2: Ocuparea forței de muncă.
3.Informare – Inspectoratul Școlar Călăraşi – Domeniu cheie 3: Educație – Informare ISJ Călăraşi.
4.Informare – Direcția de Sănătate Publică Călăraşi – Domeniu cheie 4: Sănătate – Informare DSP Călăraşi.
5.Aprobarea Planului judeţean de acţiuni privind incluziunea socială pentru anul 2019.
6.Diverse.

Planul județean de acțiuni privind incluziunea socială pentru anul 2019 poate fi vizualizat aici