Ședința Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice al Judeţului Călăraşi pe luna iunie 2021

Joi, 3 iunie 2021, începând cu ora 10.00, a avut loc întrunirea membrilor Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice al Judeţului Călăraşi. Ședința a fost organizată de Instituţia Prefectului -judeţul Călăraşi, în sistem videoconferință.

Pe ordinea de zi au figurat: situaţia actuală a serviciilor pentru îngrijirea persoanei vârstnice în sistem rezidenţial – problemele cu care se confruntă versus soluţii identificate şi posibilităţi de extindere și acordarea serviciilor sociale la Cantinele sociale din municipiile Călăraşi şi Olteniţa. Au fost prezentate materiale de către reprezentanții: D.G.A.S.P.C. Călăraşi (situaţia centrelor din Plătătreşti şi Ciocăneşti), Centrele de asistenţă medico socială din judeţul Călăraşi (C.A.M.S. Călăraşi şi U.A.M.S. Olteniţa), Căminele pentru persoane vârstnice din judeţul Călăraşi (Călărași și Unirea) și Secţiei de Geriatrie a Spitalului Județean de Urgență „Dr.Pompei SAMARIAN” Călăraşi.