Şedinţa membrilor Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice din 08.06.2023

Joi 08.06.2023, cu începere de la ora 10.00, Instituţia Prefectului – judeţul Călăraşi organizează în sala de şedinţe a instituţiei, in sistem videoconferinta, întrunirea membrilor Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice al Județului Călărași (C.C.D.C.P.P.V.).
Subiectele ce urmează a fi dezbătute sunt:
1. Căminele pentru persoane vârstnice din municipiile Călărași, Oltenița și comuna Unirea:
– bilanțul activității anului 2022,
– proiecte de modernizare implementate sau în curs de implementare,
– noutăți aduse la îmbunătățirea vieții în cămin,
-alte subiecte în completare pentru a veni în sprijinul analizei modului de implementare în județ a politicii de susținere a vârstnicului, precum și de prezentare a problemelor cu care se confruntă.
2. A.J.P.I.S. Călărași:
Aplicarea în plan local a Strategiei naţionale privind îngrijirea de lungă durată şi îmbătrânirea activă pentru perioada 2023 – 2030.
3. Diverse: Propuneri teme dezbatere în luna iulie 2023