Şedinţa membrilor Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice din 10.11.2022

Joi 10.11.2022, cu începere de la ora 10.00, Instituţia Prefectului – judeţul Călăraşi organizează în sala de şedinţe a instituţiei întrunirea membrilor Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice al Județului Călărași (C.C.D.C.P.P.V.).
Subiectele ce urmează a fi dezbătute sunt:

A.J.P.I.S. Călărași:
-Raport privind activitatea desfășurată la nivelul județului Călărași pentru prevenirea şi combaterea marginalizării sociale.
-Măsuri de protecție socială privind acordarea ajutorului la încălzire – prevederi legislative în vigoare și date statistice.

Diverse:
-Propunerile Consiliului judeţean al pensionarilor şi persoanelor vârstnice privind temele de dezbatere pentru luna decembrie 2022:
Bilanțul activității organizațiilor de pensionari participante la întrunirile comitetului consultativ în 2022.