Şedinţa membrilor Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice din 11.05.2023

Joi 11.05.2023, cu începere de la ora 10.00, Instituţia Prefectului – judeţul Călăraşi organizează în sala de şedinţe a instituţiei, in sistem videoconferinta, întrunirea membrilor Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice al Județului Călărași (C.C.D.C.P.P.V.).
Subiectele ce urmează a fi dezbătute sunt:
1.C.J.P. Călărași: Evoluția pensiilor de la nivelul județului Călărași în trimestrul I 2023, comparativ cu anul 2022.
2.A.J.P.I.S. Călărași: Situția beneficiarilor de prestații sociale în 2022, categoria +65 ani.
3.D.R.S. Călărași: Datele statistice la nivel național privind nivelul de trai în 2022, cu precădere a grupei de vârstă +65.
4.Diverse: Propuneri teme dezbatere luna iunie 2023