Şedinţa membrilor Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice din 13.07.2023

Joi 13.07.2023, cu începere de la ora 10.00, Instituţia Prefectului – judeţul Călăraşi organizează în sala de şedinţe a instituţiei, in sistem videoconferinta, întrunirea membrilor Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice al Județului Călărași (C.C.D.C.P.P.V.).

Subiectele ce urmează a fi dezbătute sunt:

1.Căminul pentru persoane vârstnice din municipiul Oltenița: bilanțul activității anului 2022; proiecte de modernizare implementate sau în curs de implementare; noutăți aduse la îmbunătățirea vieții în cămin; alte subiecte în completare pentru a veni în sprijinul analizei modului de implementare în județ a politicii de susținere a vârstnicului, precum și de prezentare a problemelor cu care se confruntă.

2.Compartimentul de Geriatrie – Secția Medicală 2 a Spitalului Județean de Urgență Călărași: bilanțul activității anului 2022; proiecte de modernizare implementate sau în curs de implementare; noutăți aduse la îmbunătățirea serviciilor oferite; alte subiecte în completare pentru a veni în sprijinul analizei modului de aplicare în județ al politicii de susținere a vârstnicului, versus prezentarea problemelor cu care se confruntă.

3.Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Călărași: modul cum este sprijinit vârstnicul călărășean în evitarea problemelor acute/cronice de sănătate prin oferirea de sfaturi profesioniste, pentru achiziționarea în siguranță de produse alimentare cu risc crescut în perioada caniculară.

4.Diverse: Propuneri teme dezbatere în luna august 2023