Situații de urgență

Incidenţa pe localităţi la nivelul judeţului Călăraşi

Rata de vaccinare a personalului din unitatile de invatamant din judetl Calarasi

MODELE FORMULARE
DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE- format PDF
ADEVERINTA ANGAJATOR – format PDF 

 

HOTĂRÂRI C.J.S.U. Călărași în anul 2021

1/04.01.2021 2/06.01.2020 3/11.01.2021 4/12.01.2021 5/18.01.2021
7/22.01.2021 8/26.01.2021 9/05.02.2021 10/08.02.2021 11/09.02.2021
12/09.02.2021 13/10.02.2021 14/11.02.2021 15/12.02.2021 16/15.02.2021
17/17.02.2021 18/18.02.2021 19/22.02.2021 20/23.02.2021 21/26.02.2021
22/01.03.2021 23/02.03.2021 24/03.03.2021 25/04.03.2021 26/05.03.2021
27/08.03.2021 28/08.03.2021 29/09.03.2021 30/12.03.2021 31/15.03.2021
33/19.03.2021 34/19.03.2021 35/22.03.2021 36/25.03.2021 37/26.03.2021
38/26.03.2021 39/27.03.2021 40/27.03.2021 41/29.03.2021 42/31.03.2021
43/02.04.2021 44/05.04.2021 45/06.04.2021 46/08.04.2021 48/10.04.2021
49/12.04.2021 51/13.04.2021 52/16.04.2021 53/19.04.2021 54/21.04.2021
55/23.04.2021 56/26.04.2021 57/27.04.2021 58/29.04.2021 59/01.05.2021
60/04.05.2021 61/05.05.2021 62/07.05.2021 63/07.05.2021 65/10.05.2021
66/12.05.2021 67/14.05.2021 68/17.05.2021 69/18.05.2021 70/19.05.2021
71/20.05.2021 72/21.05.2021 73/24.05.2021 74/26.05.2021 75/27.05.2021
76/31.05.2021 77/31.05.2021 78/02.06.2021 79/03.06.2021 80/04.06.2021
81/11.06.2021 82/15.06.2021 83/17.06.2021 84/18.06.2021 85/20.06.2021
86/22.06.2021 87/22.06.2021 89/29.06.2021 90/01.07.2021 91/05.07.2021
92/10.07.2021 93/26.07.2021 94/26.07.2021 95/29.07.2021 96/30.07.2021
97/05.08.2021 98/09.08.2021 99/10.08.2021 100/18.08.2021 101/10.09.2021
102/10.09.2021 103/13.09.2021 104/14.09.2021 105/17.09.2021 106/18.09.2021
108/18.09.2021 109/20.09.2021 110/22.09.2021 111/23.09.2021 112/24.09.2021
113/24.09.2021 114/24.09.2021 115/26.09.2021 116/27.09.2021 117/28.09.2021
118/29.09.2021 119/30.09.2021
OCA 7612/30.09.2021
120/01.10.2021 121/02.10.2021 122/03.10.2021
123/03.10.2021 124/05.10.2021 125/06.10.2021 126/08.10.2021 127/08.10.2021
128/09.10.2021 129/09.10.2021 130/11.10.2021 131/11.10.2021 132/12.10.2021
133/13.10.2021 134/13.10.2021 135/14.10.2021

Măsuri Hot.135

136/14.10.2021 137/15.10.2021
138/15.10.2021 139/17.10.2021 140/17.10.2021 141/18.10.2021 143/19.10.2021
144/19.10.2021 145/20.10.2021 146/21.10.2021 147/21.10.2021 148/22.10.2021
149/24.10.2021 151/24.10.2021

anexa H151/2021

152/25.10.2021 153/28.10.2021 154/29.10.2021

OSDSU 7985/29.10.2021

155/06.11.2021

HOTĂRÂRI C.J.S.U. Călărași în anul 2020

4/05.03.2020 5/05.03.2020 6/09.03.2020 7/11.03.2020 8/11.03.2020
9/11.03.2020 10/11.03.2020 11/12.03.2020 12/13.03.2020 13/15.03.2020
14/16.03.2020 15/17.03.2020 16/18.03.2020 17/21.03.2020 18/25.03.2020
19/26.03.2020 20/31.03.2020 21/01.04.2020 22/03.04.2020 41/10.09.2020
42/21.09.2020 43/30.09.2020 44/30.09.2020 46/02.10.2020 47/05.10.2020
48/06.10.2020 49/07.10.2020 50/07.10.2020 51/09.10.2020 52/10.10.2020
53/13.10.2020 54/13.10.2020 55/14.10.2020 56/15.10.2020 57/15.10.2020
58/19.10.2020 59/19.10.2020 60/19.10.2020 61/20.10.2020 62/21.10.2020
63/22.10.2020 64/26.10.2020 66/28.10.2020 67/28.10.2020 68/29.10.2020
69/30.10.2020 70/30.10.2020 71/02.11.2020 72/03.11.2020 73/03.11.2020
74/04.11.2020 75/05.11.2020 76/09.11.2020 77/10.11.2020 78/11.11.2020
79/13.11.2020 80/17.11.2020 81/19.11.2020 82/25.11.2020 83/26.11.2020
85/09.12.2020 86/11.12.2020 87/15.12.2020 88/21.12.2020 89/22.12.2020
90/23.12.2020 91/25.12.2020 92/28.12.2020 93/29.12.2020

 

 

 

 

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă este un organism interinstituţional de sprijin al managementului situaţiilor de urgenţă produse pe raza judeţului Călăraşi. Preşedintele Comitetului este Prefectul judeţului Călăraşi. Organizarea, atribuţiile şi funcţionarea C.J.S.U Călăraşi se stabilesc prin ordin al prefectului. Atribuţiile de gestionare a situaţiilor de urgenţă şi a situaţiilor potenţial generatoare de situaţii de urgenţă ale CJSU Călăraşi privesc teritoriul judeţului Călăraşi.

Atribuțiile C.J.S.U Călărași – format PDF

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al C.J.S.U. Călăraşi cuprinde ansamblul măsurilor de gestionare a situaţiilor de urgenţă sau a stărilor potenţial generatoare de situaţii de urgenţă, astfel:
a)avertizarea populaţiei, instituţiilor şi agenţilor economici din zonele de risc;
b)punerea în aplicare a planurilor, măsurilor specifice de prevenire, protecţie şi intervenţie;
c)intervenţia cu forţe şi mijloace, în funcţie de situaţia operativă, pentru limitarea şi înlăturarea efectelor unei situaţii de urgenţă;
d)declararea stării de alertă conform prevederilor legale;
e)acordarea de ajutoare de urgenţă;
f)solicitarea de asistenţă din partea Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă;
g)evaluarea pagubelor şi înaintarea propunerilor pentru acordarea de despăgubiri
persoanelor fizice sau juridice;
h)alte măsuri prevăzute de lege

Ordinul Prefectului nr.470/24.08.2021 privind actualizarea componentei CJSU al judetului Calarasi – format PDF

Planul de activitate al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Călăraşi, pe anul 2021 – format PDF

Planul de activitate al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Călăraşi, pe anul 2020 – format PDF

PROGRAMUL CJSU SEZONUL RECE

2020-2021 2019-2020 2018-2019 2017-2018 2016-2017 2015-2016

REGISTRUL DE CAPABILITATI SI RISCURI
-Registrul de riscuri pentru situaţii de urgenţă al judeţului CĂLĂRAŞI – format XLS
-Registrul de capabilități pentru situaţii de urgenţă al judeţului CĂLĂRAŞI – format XLS

ACTE NORMATIVE
-HOTĂRÂRE Nr.1491/2004 din 9 septembrie 2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă – format PDF
-HOTĂRÂRE Nr.557/2016 din 3 august 2016 privind managementul tipurilor de risc – format PDF

Informații utile:
Mai mult despre semnificatia codurilor hidrometeorologice aici.
Administrația Natională de Meteorologie
Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor

HĂRȚI SITUAȚII DE URGENȚĂ CĂLĂRAȘI

PROCEDURI I.S.U.

ACCIDENTE / AVARII
-Accidente, avarii, explozii si incendii in activitati nucleare – format PDF
-Accidente, avarii, explozii si incendii in industrie – format PDF
-Accidente chimice cu implicatii in afara amplasamentului – format PDF
-Accidente chimice cu implicatii pe amplasament – format PDF
-Accidente, avarii, explozii si incendii in activitati de transport aerian – format PDF
-Accidente, avarii, explozii si incendii in activitati de transport naval – format PDF
-Accidente, avarii, explozii si incendii in activitati de transport terestru – format PDF
-Prabusiri de constructii instalatii sau amenajari – format PDF

UTILITATI PUBLICE
-Esecul retelelor de alimentare cu apa – format PDF
-Esecul retelelor de canalizare şi epurare a apelor uzate şi pluviale – format PDF
-Esecul retelelor de energie electrica si de gaze – format PDF
-Esecul retelelor de energie termica – format PDF

FENOMENE METEOROLOGICE
-Căderi masive de zăpadă – format PDF
-Căderi masive de zăpadă ce generează blocarea de căi rutiere şi feroviare – format PDF
-Canicula – format PDF
-Cutremure de pamant – format PDF
-Depuneri de gheata, chiciura, ingheturi timpurii sau tarzii – format PDF
-Seceta hidrologica – format PDF
-Seceta pedologica – format PDF
-Tornade – format PDF
-Vânt puternic şi/sau precipitaţii masive şi/sau căderi de grindină – format PDF
-Viscol – format PDF
-Poduri de gheaţă pe Dunare – format PDF
-Depunerile de polei – format PDF
-Alunecari de teren – format PDF
-Caderi de obiecte din atmosfera şi din cosmos – format PDF

INCENDII
-Incendii – format PDF
-Incendii la culturi de cereale paioase – format PDF
-Incendii la fondul forestier – format PDF
-Incendii la vegetatia uscata – format PDF

INUNDAȚII
-Inundaţii provocate de incidente, accidente sau avarii la construcţiile hidrotehnice – format PDF
-Inundaţii ca urmare a revărsărilor naturale ale cursurilor de apă, precum şi inundaţii prin scurgeri de pe versanţi – format PDF
-Inundaţii ca urmare a ridicarii nivelului panzei de apa freatica – format PDF

POLUĂRI
-Poluari de accidentale ale cursurilor de apa – format PDF
-Poluari de ape care pun in pericol viata oamenilor, mediul acvatic si obiective majore de alimentare cu apa – format PDF
-Poluari de ape cu impact major transfrontalier – format PDF

MUNIȚIE NEEXPLODATĂ
-Descoperirea de muniţie neexplodată sau nedezactivată rămasă din timpul conflictelor militare – format PDF

RADIAȚII
-Risc radiologic inclusiv de radiatii ionizante – format PDF

EPIZOOTII
-Epizootii / zoonoze – format PDF