Verificare în timp real a stadiului de emitere a pasapoartelor simple electronice

Pentru a oferi servicii publice de calitate cetăţenilor români care solicită emiterea unui paşaport simplu electronic, vă aducem la cunoştinţă faptul că Direcţia Generală de Paşapoarte a dezvoltat un sistem on-line de verificare în timp real a stadiului în care se află cererea depusă în procedura de aprobare şi emitere a documentului de călătorie.

Acest sistem este disponibil prin accesarea:

-platformei de programare on-line www.epasapoarte.ro (meniu→status paşaport),

-paginii de internet a Direcţiei Generale de Paşapoarte www.pasapoarte.mai.gov.ro (secţiunea status paşaport)

-paginii de internet a Instituţiei Prefectului-Judeţul Călăraşi https://cl.prefectura.mai.gov.ro (secţiunea paşapoarte→status emitere paşaport).

Astfel, prin utilizarea unuia dintre cele două criterii de căutare (numărul cererii sau data depunerii acesteia însoţită de ultimele 8 cifre ale codului numeric personal) fiecare persoană poate vizualiza starea în care se află cererea şi implicit dacă paşaportul a ajuns la ghişeu, moment din care se poate prezenta în vederea ridicării acestuia.

Reiterăm faptul că accesul la ghişeele pentru depunerea cererilor de paşapoarte, atât la sediul din municipiul Călăraşi, Bulevardul Republicii nr. 44, cât şi la punctul mobil din municipiul Olteniţa (sediul Primăriei) se poate face cu prioritate prin programare on-line pe pagina de internet www.epasapoarte.ro secţiunea programare.