Alte comisii și comitete

Ordinele Prefectului nr.169/2022 si 521/2021 privind constituirea Comitetului de organizare pentru nominalizarea membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a judeţului Călăraşi

 

Ordinul Prefectului nr.56/2022 privind actualizarea componentei Comisiei pentru Recensamantul populatiei si locuintelor din anul 2021, constituita la nivelul judetului Calarasi – format PDF

 

Ordinul Prefectului nr. 409/2017 privind actualizarea Grupului județean de lucru pentru identificarea și eliminarea obstacolelor în calea liberei circulații a serviciilor, a persoanelor și a mărfurilor- format PDF