Alte comisii și comitete

Ordinul prefectului nr.243/13.05.2024 privind constituirea unei Comisii pentru verificarea modului în care au fost salubrizate cursurile de apă şi au fost realizate şi întreţinute şanţurile şi rigolele pentru asigurarea secţiunilor de scurgere a apelor mari, în localităţile din judeţul Călăraşi

Ordinul Prefectului nr.480/26.10.2023 privind constituirea unei Comisii pentru verificarea stării tehnice şi funcţionale a construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, de pe râurile interioare şi de la Dunăre, indiferent de deţinător, la nivelul judeţului Călăraşi

Ordinul Prefectului nr.422/15.09.2023 privind actualizarea Grupului de lucru pentru implementarea şi monitorizarea „Planului de acţiune în domeniul drogurilor la nivelul judeţului Călăraşi 2022-2026”

Ordinul Prefectului nr.360/12.07.2023 pentru modificarea şi completarea Ordinului Prefectului nr. 355/2023 privind acţiunile de control la centrele rezidenţiale destinate persoanelor vârstnice, centrelor rezidenţiale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi şi cele destinate copiilor de pe raza judeţului Călăraşi, modificat şi completat

Ordinul Prefectului nr.355/10.07.2023 privind acţiunile de control la centrele rezidenţiale destinate persoanelor vârstnice, centrelor rezidenţiale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi şi cele destinate copiilor de pe raza judeţului Călăraşi

Ordinul Prefectului nr.242/22.05.2023 privind constituirea unei Comisii pentru verificarea modului în care au fost salubrizate cursurile de apă şi au fost realizate şi întreţinute şanţurile şi rigolele pentru asigurarea secţiunilor de scurgere a apelor mari, în localităţile din judeţul Călăraşi

Ordinul Prefectului nr.169/29.03.2022 pentru modificarea art. 1 al Ordinului Prefectului nr. 521/2021 privind constituirea Comitetului de rganizare pentru nominalizarea membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a judeţului Călăraşi

Ordinul Prefectului nr.56/2022 privind actualizarea componentei Comisiei pentru Recensamantul populatiei si locuintelor din anul 2021, constituita la nivelul judetului Calarasi

Ordinul Prefectului nr.521/24.09.2021 privind constituirea Comitetului de organizare pentru nominalizarea membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a judeţului Călăraşi

Ordinul Prefectului nr. 409/2017 privind actualizarea Grupului județean de lucru pentru identificarea și eliminarea obstacolelor în calea liberei circulații a serviciilor, a persoanelor și a mărfurilor