Cod etic/deontologic/de conduită

Codul etic/deontologic/de conduită, este disponibil aici