Organigrama

Organigrama Institutiei Prefectului – judetul Calarasi – format PDF si editabil XLS

Lista și datele de contact ale serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale – judeţul Călăraşi – format PDF