Studii / cercetări / ghiduri relevante

Strategia Nationala Anticoruptie 2021-2025, este disponibila aici

Studii, cercetări, ghiduri, sunt disponibile aici

Legea nr. 571 din 14 decembrie 2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii

GHID de informare pentru cetateni in relatia cu structurile Ministerului Afacerilor Interne

Hotararea 1269 din 2021 pentru aprobarea Strategiei Nationale Anticoruptie 2021 – 2025

ORDIN  Nr. 62/2018 din 13 iunie 2018 privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de prevenire a corupţiei şi de educaţie pentru promovarea integrităţii în cadrul Ministerului Afacerilor Interne

 

 

1. Codul etic/deontologic/de conduită, este disponibil aici

2. Lista cuprinzând cadourile primite potrivit legii 251/2004 și destinația acestora

3. Mecanismul de raportare a încălcărilor legii – LEGE nr. 571 din 14 decembrie 2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii, este disponibil aici;

4. Declarația privind asumarea unei agende de integritate instituțională ;

5. Planul de integritate al instituției – OMAI nr. 72 din 15 iunie 2017 privind aprobarea Planului de integritate pentru implementarea, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, în perioada 2017-2020, a Strategiei naţionale anticorupţie;

6. Raport referitor la stadiul implementării măsurilor prevăzute în SNA, este disponibil aici

7. Situația incidentelor de integritate, este disponibila aici