Cariera

 

Anunț public – organizare concurs consilier juridic clasa I, grad profesional asistent, Serviciul de Verificarea Legalității, a Aplicării Actelor Normative și Contencios Administrativ, din cadrul Instituției Prefectului – județul Călărași – 13.03.2018 – format PDF
Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare de consilier juridic asistent din data de 13.03.2018 – format PDF
Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare de consilier juridic asistent din data de 13.03.2018 – format PDF
Rezultatul contestatiei la proba scrisa, la concursul de recrutare de consilier juridic asistent din data de 13.03.2018 – format PDF
Rezultatul interviului la concursul de recrutare de consilier juridic asistent din data de 13.03.2018 – format PDF
Centralizator nominal al rezultatelor la concursul de recrutare de consilier juridic asistent din data de 13.03.2018 – format PDF