Cariera

Începând cu data de 16.10.2023, toate anunţurile privind concursurile organizate la nivelul Ministerului Afacerilor Interne vor fi postate în portalul HUB de servicii publice https://hub.mai.gov.ro

 

REZULTATUL  privind examenul  organizat pentru promovarea în grad profesional a funcțiilor publice de execuție din cadrul INSTITUȚIEI PREFECTULUI – JUDEȚUL CĂLĂRAȘI – format PDF

Rezultatul interviului la examenul de promovare în grad profesional a funcţiilor publice de execuţie din cadrul Instituției prefectului – Județul Călăraşi – format PDF

REZULTATUL PROBEI SCRISE la examenul organizat pentru promovarea în grad profesional a functiilor publice de execuţie din cadrul Instituției Prefectului – Județul Călăraşi – format PDF

Rezultatul selecţiei dosarelor de candidatură la examenul organizat pentru promovarea în grad profesional a functiilor publice de execuţie din cadrul Instituției Prefectului – Județul Călăraşi – format PDF

ANUNȚ EXAMEN PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL – format WORD / PDF

 

REZULTATUL CONCURSULUI al etapei de selecție a concursului național pilot organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul contencios administrativ, reprezentare în instanță, controlul legalității, aplicarea apostilei, îndrumarea autorităților publice locale și proces electoral – format PDF

REZULTATUL INTERVIULUI la etapa de selecție a concursului național pilot organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul contencios administrativ, reprezentare în instanță, controlul legalității, aplicarea apostilei, îndrumarea autorităților publice locale și proces electoral – format PDF

REZULTATUL PROBEI SCRISE la etapa de selecție a concursului național pilot organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant – Compartimentul contencios administrativ, reprezentare în instanță, controlul legalității, aplicarea apostilei, îndrumarea autorităților publice locale și proces electoral – format PDF

REZULTATE VERIFICAREA ELIGIBILITĂȚII – etapa selecție – concurs național pilot pentru pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de  consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant în cadrul – Compartiment contencios administrativ, reprezentare în instanță, controlul legalității, aplicarea apostilei, îndrumarea autorităţilor publice locale şi proces electoral din Cadrul Instituției Prefectului – Județul Călărași –1 post –  format PDF

ANUNȚ PUBLIC privind etapa de selecție a proiectului-pilot a funcției publice de execuție vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant – Compartiment contencios administrativ reprezentare în instanță, aplicarea apostilei, îndrumarea autorităților publice locale și proces electoral al Instituției Prefectului – Județul Călărași – format PDF
– FORMULAR INSCRIERE LA ETAPA DE SELECTIE PE POST – CONCURS PILOT – format WORD / PDF

 

Rezultatul concursului privind concursul organizat pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant și consilier juridic, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului urmărirea actelor cu caracter reparatoriu – format PDF

REZULTATUL INTERVIULUI la concursul de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant și consilier juridic, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul urmărirea aplicării actelor cu caracter reparatoriu – format PDF

Rezultatul contestației la concursul organizat pentru ocuparea funcțiilor  publice de execuție vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant și consilier juridic, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul urmărirea aplicării actelor cu caracter reparatoriu – format PDF

Rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant și consilier juridic, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul urmărirea aplicării actelor cu caracter reparatoriu – format PDF

Rezultatul selecţiei dosarelor de candidatură la în vederea desfășurării concursului de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant și consilier juridic, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul urmărirea aplicării actelor cu caracter reparatoriu – format PDF

Rezultatul concursului privind concursul de ocupare a postului contractual vacant de îngrijitor din cadrul Serviciului financiar contabil, resurse umane și administrativ – format PDF

Rezultatul probei interviu la concursul de ocupare a postului contractual vacant de îngrijitor din cadrul Serviciului financiar contabil, resurse umane și administrativ – format PDF

Anunț public privind organizarea concursului de recrutare în vederea ocupării funcțiilor publice de execuție de: consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant și consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, la Compartimentul urmărirea aplicării actelor cu caracter reparatoriu din cadrul Serviciului verificarea legalității, a aplicării actelor normative și contencios administrativ al Instituției Prefectului – Județul Călărași – format PDF

Rezultatul probei scrise la concursul de ocupare a postului contractual vacant de îngrijitor din cadrul Serviciului financiar contabil, resurse umane și administrativ – format PDF

Rezultatul selecţiei dosarelor privind selecția dosarelor de candidatură pentru concursul de ocupare a postului contractual vacant de îngrijitor din cadrul Serviciului financiar contabil, resurse umane și administrativ – format PDF

Rezultatul concursului privind concursul organizat pentru ocuparea funcției publice de conducere de Șef serviciu, clasa I, grad II – Serviciul financiar contabil, resurse umane și administrative – format PDF

Rezultatul interviului la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacantă de Șef serviciu, clasa I, gradul II – Serviciul financiar contabil, resurse umane și administrative – format PDF

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare în vederea ocupării funcţiei publice de Sef serviciu, clasa I, gradul II, în cadrul Serviciului financiar contabil, resurse umane și administrativ al Instituției Prefectului – Județul Călărași – format PDF

Anunț public privind organizarea concursului de recrutare în vederea ocupării funcţiei contractuale de îngrijitor, în cadrul Serviciului financiar contabil, resurse umane și administrativ al Instituției Prefectului – Județul Călărași – format PDF

Rezultatul selecţiei dosarelor de candidatură la în vederea desfășurării concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacantă de șef serviciu, clasa I, grad II – Serviciul financiar contabil, resurse umane și administrativ – format  PDF

Anunț public privind organizarea concursului de recrutare în vederea ocupării funcţiei publice de Sef serviciu, clasa I, gradul II, în cadrul Serviciului financiar contabil, resurse umane și administrativ al Instituției Prefectului – Județul Călărași – format PDF

REZULTATUL CONCURSULUI privind concursul organizat pentru promovarea în grad profesional a functiilor publice de execuţie din cadrul Instituției Prefectului – județul Călărași – format PDF

Rezultatul probei de interviu la examenul organizat pentru promovarea în grad profesional a functiilor publice de execuţie din cadrul Instituției Prefectului – Județul Călăraşi – format PDF

Rezultatul probei scrise la examenul organizat pentru promovarea în grad profesional a functiilor publice de execuţie din cadrul Instituției Prefectului – Județul Călăraşi – format PDF

Rezultatul selecţiei dosarelor de candidatură la examenul organizat pentru promovarea în grad profesional a functiilor publice de execuţie din cadrul Instituției Prefectului – Județul Călăraşi – format PDF

ANUNȚ privind organizarea examenului de promovare în grad profesional – format PDF

ANUNŢ privind organizarea concursului în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale a postului vacant de şef serviciu (funcţionar public cu statut special) al Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor din cadrul Instituţiei Prefectului – judeţul Călăraşi, prevăzut la poziţia 1 din statul de organizare al serviciului respectiv – format PDF

Rezultatul probei de interviu la examenul de promovare în grad profesional organizat pentru funcţia publică de execuţie de consilier clasa I, grad profesional principal în cadrul Instituţiei Prefectului – Judeţul Călăraşi – format PDF

Rezultatul probei scrise la examenul de promovare în grad profesional organizat pentru funcţia publică de execuţie de consilier clasa I, grad profesional principal în cadrul Instituţiei Prefectului – Judeţul Călăraşi – format PDF

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul de promovare în grad profesional organizat pentru funcţia publică de execuţie de consilier clasa I, grad profesional principal în cadrul Instituţiei Prefectului – Judeţul Călăraşi – format PDF

Anunț privind organizarea examenului pentru promovare din consilier clasa I – grad profesional asistent în consilier clasa I – grad profesional principal – format PDF

Anunț public privind anularea concursului de recrutare în vederea ocupării funcţiei publice de conducere vacante de secretar general al Unităţii Administrativ Teritoriale Budeşti – Judeţul Călăraşi – format PDF

Anunț public privind organizarea concursului de recrutare în vederea ocupării funcţiei publice de conducere vacante de secretar general al Unităţii Administrativ Teritoriale Budeşti – Judeţul Călăraşi – format PDF