Situații de urgență

HOTĂRÂRE nr. 41 din 10.09.2020 privind aprobarea scenariului de funcţionare pentru fiecare unitate de învăţământ din judeţul Călăraşi în vederea începerii anului şcolar 2020-2021 / SCENARII ÎNCEPERE AN ŞCOLAR 2020-2021 ÎN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN JUDEŢUL CĂLĂRAŞI – format PDF

 

Hotărârea nr.22 din 3 aprilie 2020 a CJSU Călărași – format PDF

Hotărârea nr.21 din 1 aprilie 2020 a CJSU Călărași – format PDF

Hotărârea nr.20 din 31 martie 2020 a CJSU Călărași – format PDF

Hotărârea nr.19 din 26 martie 2020 a CJSU Călărași – format PDF

Hotărârea nr.18 din 25 martie 2020 a CJSU Călărași – format PDF

Hotărârea nr.17 din 21 martie 2020 a CJSU Călărași – format PDF

Hotărârea nr.16 din 18 martie 2020 a CJSU Călărași – format PDF

Hotărârea nr.15 din 17 martie 2020 a CJSU Călărași – format PDF

Hotărârea nr.14 din 16 martie 2020 a CJSU Călărași – format PDF

Hotărârea nr.13 din 15 martie 2020 a CJSU Călărași – format PDF

Hotărârea nr.12 din 13 martie 2020 a CJSU Călărași – format PDF

Hotărârea nr.11 din 12 martie 2020 a CJSU Călărași – format PDF

Hotărârea nr.10 din 11 martie 2020 a CJSU Călărași – format PDF

Hotărârea nr.9 din 11 martie 2020 a CJSU Călărași – format PDF

Hotărârea nr.8 din 11 martie 2020 a CJSU Călărași – format PDF

Hotărârea nr.7 din 11 martie 2020 a CJSU Călărași – format PDF

Hotărârea nr.6 din 9 martie 2020 a CJSU Călărași – format PDF

Hotărârea nr.5 din 5 martie 2020 a CJSU Călărași – format PDF

Hotărârea nr.4 din 5 martie 2020 a CJSU Călărași – format PDF

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă este un organism interinstituţional de sprijin al managementului situaţiilor de urgenţă produse pe raza judeţului Călăraşi. Preşedintele Comitetului este Prefectul judeţului Călăraşi. Organizarea, atribuţiile şi funcţionarea C.J.S.U Călăraşi se stabilesc prin ordin al prefectului. Atribuţiile de gestionare a situaţiilor de urgenţă şi a situaţiilor potenţial generatoare de situaţii de urgenţă ale CJSU Călăraşi privesc teritoriul judeţului Călăraşi.

Atribuțiile C.J.S.U Călărași – format PDF

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al C.J.S.U. Călăraşi cuprinde ansamblul măsurilor de gestionare a situaţiilor de urgenţă sau a stărilor potenţial generatoare de situaţii de urgenţă, astfel:
a)avertizarea populaţiei, instituţiilor şi agenţilor economici din zonele de risc;
b)punerea în aplicare a planurilor, măsurilor specifice de prevenire, protecţie şi intervenţie;
c)intervenţia cu forţe şi mijloace, în funcţie de situaţia operativă, pentru limitarea şi înlăturarea efectelor unei situaţii de urgenţă;
d)declararea stării de alertă conform prevederilor legale;
e)acordarea de ajutoare de urgenţă;
f)solicitarea de asistenţă din partea Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă;
g)evaluarea pagubelor şi înaintarea propunerilor pentru acordarea de despăgubiri
persoanelor fizice sau juridice;
h)alte măsuri prevăzute de lege

 

Ordinul Prefectului nr.172/04.06.2019 privind actualizarea componentei CJSU al judetului Calarasi – format PDF

Planul de activitate al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Călăraşi, pe anul 2020 – format PDF

Programul de activităţi al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Călăraşi pentru sezonul rece 2019-2020 – format PDF

 

Bilantul Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta pe anul 2017 – format PDF

PROGRAMUL CJSU SEZONUL RECE

2018-2019 2017-2018 2016-2017 2015-2016

REGISTRUL DE CAPABILITATI SI RISCURI
-Registrul de riscuri pentru situaţii de urgenţă al judeţului CĂLĂRAŞI – format XLS
-Registrul de capabilități pentru situaţii de urgenţă al judeţului CĂLĂRAŞI – format XLS

ACTE NORMATIVE
-HOTĂRÂRE Nr.1491/2004 din 9 septembrie 2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă – format PDF
-HOTĂRÂRE Nr.557/2016 din 3 august 2016 privind managementul tipurilor de risc – format PDF

Informații utile:
Mai mult despre semnificatia codurilor hidrometeorologice aici.
Administrația Natională de Meteorologie
Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor

HĂRȚI SITUAȚII DE URGENȚĂ CĂLĂRAȘI

PROCEDURI I.S.U.

ACCIDENTE / AVARII
-Accidente, avarii, explozii si incendii in activitati nucleare – format PDF
-Accidente, avarii, explozii si incendii in industrie – format PDF
-Accidente chimice cu implicatii in afara amplasamentului – format PDF
-Accidente chimice cu implicatii pe amplasament – format PDF
-Accidente, avarii, explozii si incendii in activitati de transport aerian – format PDF
-Accidente, avarii, explozii si incendii in activitati de transport naval – format PDF
-Accidente, avarii, explozii si incendii in activitati de transport terestru – format PDF
-Prabusiri de constructii instalatii sau amenajari – format PDF

UTILITATI PUBLICE
-Esecul retelelor de alimentare cu apa – format PDF
-Esecul retelelor de canalizare şi epurare a apelor uzate şi pluviale – format PDF
-Esecul retelelor de energie electrica si de gaze – format PDF
-Esecul retelelor de energie termica – format PDF

FENOMENE METEOROLOGICE
-Căderi masive de zăpadă – format PDF
-Căderi masive de zăpadă ce generează blocarea de căi rutiere şi feroviare – format PDF
-Canicula – format PDF
-Cutremure de pamant – format PDF
-Depuneri de gheata, chiciura, ingheturi timpurii sau tarzii – format PDF
-Seceta hidrologica – format PDF
-Seceta pedologica – format PDF
-Tornade – format PDF
-Vânt puternic şi/sau precipitaţii masive şi/sau căderi de grindină – format PDF
-Viscol – format PDF
-Poduri de gheaţă pe Dunare – format PDF
-Depunerile de polei – format PDF
-Alunecari de teren – format PDF
-Caderi de obiecte din atmosfera şi din cosmos – format PDF

INCENDII
-Incendii – format PDF
-Incendii la culturi de cereale paioase – format PDF
-Incendii la fondul forestier – format PDF
-Incendii la vegetatia uscata – format PDF

INUNDAȚII
-Inundaţii provocate de incidente, accidente sau avarii la construcţiile hidrotehnice – format PDF
-Inundaţii ca urmare a revărsărilor naturale ale cursurilor de apă, precum şi inundaţii prin scurgeri de pe versanţi – format PDF
-Inundaţii ca urmare a ridicarii nivelului panzei de apa freatica – format PDF

POLUĂRI
-Poluari de accidentale ale cursurilor de apa – format PDF
-Poluari de ape care pun in pericol viata oamenilor, mediul acvatic si obiective majore de alimentare cu apa – format PDF
-Poluari de ape cu impact major transfrontalier – format PDF

MUNIȚIE NEEXPLODATĂ
-Descoperirea de muniţie neexplodată sau nedezactivată rămasă din timpul conflictelor militare – format PDF

RADIAȚII
-Risc radiologic inclusiv de radiatii ionizante – format PDF

EPIZOOTII
-Epizootii / zoonoze – format PDF