Colegiul prefectural

Colegiul Prefectural Călăraşi este organul consultativ al prefectului în realizarea atribuţiilor de conducere a serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale organizate la nivelul judeţului Călăraşi.
Colegiul Prefectural Călăraşi este compus din Prefectul Judeţului Călăraşi, Subprefectul Judeţului Călăraşi şi conducătorii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului, care îşi au sediul în judeţul Călăraşi.
Colegiul Prefectural Călăraşi are următoarele atribuţii principale:
-analizează activitatea serviciilor publice deconcentrate şi propune măsuri în vederea îmbunătăţirii acesteia;
-stabileşte domeniile şi sectoarele în care este necesară sau se poate realiza cu eficienţă acţiunea coordonată a mai multor servicii publice deconcentrate;
-stabileşte măsurile necesare implementării programelor, politicilor, strategiilor şi planurilor de acţiune adoptate la nivel naţional;
-organizează acţiunile comune ale mai multor servicii publice deconcentrate în vederea soluţionării unor situaţii deosebite;
-analizează măsurile necesare în vederea realizării unui sistem comun de management al informaţiei, al resurselor materiale, financiare ori umane.

Regulamentul-cadru de funcţionare a colegiului prefectural, din 22.10.2020 – format PDF

Ordinul Prefectului nr.108/2022 privind actualizarea componentei Colegiului Prefectural – format PDF