Colegiul prefectural

Colegiul Prefectural Călăraşi este organul consultativ al prefectului în realizarea atribuţiilor de conducere a serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale organizate la nivelul judeţului Călăraşi.
Colegiul Prefectural Călăraşi este compus din Prefectul Judeţului Călăraşi, Subprefectul Judeţului Călăraşi şi conducătorii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului, care îşi au sediul în judeţul Călăraşi.
Colegiul Prefectural Călăraşi are următoarele atribuţii principale:
-analizează activitatea serviciilor publice deconcentrate şi propune măsuri în vederea îmbunătăţirii acesteia;
-stabileşte domeniile şi sectoarele în care este necesară sau se poate realiza cu eficienţă acţiunea coordonată a mai multor servicii publice deconcentrate;
-stabileşte măsurile necesare implementării programelor, politicilor, strategiilor şi planurilor de acţiune adoptate la nivel naţional;
-organizează acţiunile comune ale mai multor servicii publice deconcentrate în vederea soluţionării unor situaţii deosebite;
-analizează măsurile necesare în vederea realizării unui sistem comun de management al informaţiei, al resurselor materiale, financiare ori umane.

Regulamentul-cadru de funcţionare a colegiului prefectural, din 22.10.2020 – format PDF

Ordinul Prefectului nr.55/2020 privind actualizarea componentei Colegiului Prefectural – format PDF

ȘEDINȚA COLEGIULUI PREFECTURAL DIN 27.02.2020
-ORDIN privind convocarea Colegiului Prefectural Călăraşi în şedinţă ordinară la data de 27.02.2020, ora 10:00 – format PDF
1.Informare privind demararea Campaniei de informare privind depunerea cererilor unice de plată 2020.
2.Priorităţile de dezvoltare economică şi socială a judeţului Călăraşi în anul 2020, Planul de acţiuni pe anul 2020 pentru realizarea în judeţul Călăraşi a obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare.
3.Informare privind ducerea la îndeplinire a Hotărârilor Colegiului Prefectural nr. 3 şi nr. 4 din data de 12 decembrie 2019.
4.Diverse: Împădurirea terenurilor degradate inapte folosințelor agricole.

ȘEDINȚA COLEGIULUI PREFECTURAL DIN 30.01.2020
-ORDIN privind convocarea Colegiului Prefectural Călăraşi în şedinţă ordinară la data de 30.01.2020, ora 10:00 – format PDF
1.Ucenicia la locul de muncă conform Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – format PDF
2.Managementul tipurilor de risc – Raport statistic al misiunilor şi activităţilor desfăşurate în anul 2019 – format PDF
3.Informare privind ducerea la îndeplinire a Hotărârilor Colegiului Prefectural nr. 3 şi nr. 4 din data de 12 decembrie 2019
4.Diverse