Colegiul prefectural

Colegiul Prefectural Călăraşi este organul consultativ al prefectului în realizarea atribuţiilor de conducere a serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale organizate la nivelul judeţului Călăraşi.
Colegiul Prefectural Călăraşi este compus din Prefectul Judeţului Călăraşi, Subprefectul Judeţului Călăraşi şi conducătorii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului, care îşi au sediul în judeţul Călăraşi.
Colegiul Prefectural Călăraşi are următoarele atribuţii principale:
-analizează activitatea serviciilor publice deconcentrate şi propune măsuri în vederea îmbunătăţirii acesteia;
-stabileşte domeniile şi sectoarele în care este necesară sau se poate realiza cu eficienţă acţiunea coordonată a mai multor servicii publice deconcentrate;
-stabileşte măsurile necesare implementării programelor, politicilor, strategiilor şi planurilor de acţiune adoptate la nivel naţional;
-organizează acţiunile comune ale mai multor servicii publice deconcentrate în vederea soluţionării unor situaţii deosebite;
-analizează măsurile necesare în vederea realizării unui sistem comun de management al informaţiei, al resurselor materiale, financiare ori umane.
Colegiul Prefectural Călăraşi funcţionează în temeiul prevederilor art. 22 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată cu modificările şi completările ulterioare şi a Regulamentului propriu de funcţionare.

Ordinul Prefectului nr.87/2019 privind actualizarea componentei Colegiului Prefectural – format PDF

ȘEDINȚA COLEGIULUI PREFECTURAL DIN 27.02.2020
-ORDIN privind convocarea Colegiului Prefectural Călăraşi în şedinţă ordinară la data de 27.02.2020, ora 10:00 – format PDF
1.Informare privind demararea Campaniei de informare privind depunerea cererilor unice de plată 2020.
2.Priorităţile de dezvoltare economică şi socială a judeţului Călăraşi în anul 2020, Planul de acţiuni pe anul 2020 pentru realizarea în judeţul Călăraşi a obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare.
3.Informare privind ducerea la îndeplinire a Hotărârilor Colegiului Prefectural nr. 3 şi nr. 4 din data de 12 decembrie 2019.
4.Diverse: Împădurirea terenurilor degradate inapte folosințelor agricole.

ȘEDINȚA COLEGIULUI PREFECTURAL DIN 30.01.2020
-ORDIN privind convocarea Colegiului Prefectural Călăraşi în şedinţă ordinară la data de 30.01.2020, ora 10:00 – format PDF
1.Ucenicia la locul de muncă conform Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – format PDF
2.Managementul tipurilor de risc – Raport statistic al misiunilor şi activităţilor desfăşurate în anul 2019 – format PDF
3.Informare privind ducerea la îndeplinire a Hotărârilor Colegiului Prefectural nr. 3 şi nr. 4 din data de 12 decembrie 2019
4.Diverse

ȘEDINȚA COLEGIULUI PREFECTURAL DIN 12.12.2019
-ORDIN privind convocarea Colegiului Prefectural Călăraşi în şedinţă ordinară la data de 12.12.2019, ora 12:00 – format PDF
1.Măsuri suplimentare de supraveghere sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor premergătoare sărbătorilor de iarnă – format PDF
2.Acţiuni ce se vor desfăşura pentru siguranţa operaţiunilor cu obiecte pirotehnice, în perioada sărbătorilor de iarnă: material 1 – format PDF; material 2 – format PDF
3.Tematica orientativă a ordinii de zi a şedinţelor Colegiului Prefectural al judeţului Călăraşi în anul 2020
4.Diverse

ȘEDINȚA COLEGIULUI PREFECTURAL DIN 28.11.2019
-ORDIN privind convocarea Colegiului Prefectural Călăraşi în şedinţă ordinară la data de 28.11.2019, ora 10:00 – format PDF
1.Analiza evenimentelor din perioada ianuarie – noiembrie 2019. Modul de funcţionare al amenajărilor hidrotehnice din dotare – format PDF
2.Managementul tipurilor de risc – Măsuri minimale de prevenire a situaţiilor de urgenţă ce trebuie cunoscute şi respectate de cetăţeni în contextul sărbătorilor de iarnă şi a sezonului rece – format PDF
3.Diverse

ȘEDINȚA COLEGIULUI PREFECTURAL DIN 31.10.2019
-ORDIN privind convocarea Colegiului Prefectural Călăraşi în şedinţă ordinară la data de 31.10.2019, ora 10:00 – format PDF
1.Inventarierea arhivistică a documentelor create şi deţinute de UAT-urile din judeţul Călăraşi – format PDF
2.Informare privind pregătirea pentru iarnă; Secţia Drumuri Naţionale Călăraşi – format PDF; S.C. Drumuri şi Poduri S.A Călăraşi – format PDF
3.Diverse.

ȘEDINȚA COLEGIULUI PREFECTURAL DIN 26.09.2019
-ORDIN privind convocarea Colegiului Prefectural Călăraşi în şedinţă ordinară la data de 26.09.2019, ora 10:00 – format PDF
1.Informare privind Controlul calităţii seminţelor şi materialului săditor în câmp şi în laborator – format PDF
2.Informare privind Aplicarea dozelor de îngrăşăminte chimice şi organice naturale – Obiectul de activitate al Oficiului pentru Studii Pedologice şi Agrochimice Călăraşi – format PDF
3.Diverse.

ȘEDINȚA COLEGIULUI PREFECTURAL DIN 29.08.2019
-ORDIN privind convocarea Colegiului Prefectural Călăraşi în şedinţă ordinară la data de 29.08.2019, ora 10:00 – format PDF
1.Informare privind activitatea Casei Judeţene de Pensii Călăraşi pentru semestrul l 2019 – CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII CĂLĂRAŞI – format PDF
2.Stadiul pregătirii unităţilor de învăţământ preuniversitar din judeţul Călăraşi pentru desfăşurarea în bune condiţii a anului şcolar 2019-2020; DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ CĂLĂRAŞI – format PDF; INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI CĂLĂRAŞI – format PDF
3.Priorităţi – obiective principale şi Planul de acţiuni pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare 2017- 2020, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 53/2017 pentru acordarea încrederii Guvernului şi stadiul realizării în semestrul l 2019 – INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL CĂLĂRAŞI – format PDF
4.Diverse: Actiune de informare și control pentru verificarea modului în care sunt respectate cerințele minime de securitate și sănătate în muncă, în instituțiile de administrație publică – INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ CĂLĂRAȘI – format PDF

ȘEDINȚA COLEGIULUI PREFECTURAL DIN 25.07.2019
-ORDIN privind convocarea Colegiului Prefectural Călăraşi în şedinţă ordinară la data de 25.07.2019, ora 10:00 – format PDF
1.Informare privind activitatea DJTS Calarasi in semestrul I 2019 – format PDF
2.Informare privind salubrizarea localitatilor in urma controalelor intreprinse si masurile dispuse de catre Garda Nationala de Mediu – Comisariatul Judetean Calarasi in perioada 01.01-01.07.2019  – format PDF
3.Diverse.

ȘEDINȚA COLEGIULUI PREFECTURAL DIN 27.06.2019
-ORDIN privind convocarea Colegiului Prefectural Călăraşi în şedinţă ordinară la data de 27.06.2019, ora 10:00 – format PDF
1.Starea Culturii în judeţul Călăraşi – format PDF
2.Măsuri privind ocuparea unui loc de muncă – format PDF
3.Diverse.

ȘEDINȚA COLEGIULUI PREFECTURAL DIN 30.05.2019
-ORDIN privind convocarea Colegiului Prefectural Călăraşi în şedinţă ordinară la data de 30.05.2019, ora 10:00 – format PDF
1.Dispoziţii de apărare împotriva incendiilor pe timpul utilizării focului deschis la arderea de mirişti, vegetaţie uscată şi resturi vegetale – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă  „ Barbu Ştirbei ” al Judeţului Călăraşi – format PDF
2.Raportul calităţii apei potabile în judeţul Călăraşi în anul 2018 – Direcţia de Sănătate Publică Călăraşi – format PDF
3.Informare privind modul de îndeplinire a Hotărârii Colegiului Prefectural nr. 2 din data de 18 aprilie 2019- Instituţia Prefectului  – Judeţul Călăraşi
4.Sinteza activităţii serviciilor publice deconcentrate- Instituţia Prefectului  – Judeţul Călăraşi
5.Diverse.

ȘEDINȚA COLEGIULUI PREFECTURAL DIN 18.04.2019
-ORDIN privind convocarea Colegiului Prefectural Călăraşi în şedinţă ordinară la data de 18.04.2019, ora 10:00 – format PDF
1. Rezultatele obţinute de către Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice în anul 2018 – format PDF
2. Măsuri suplimentare de supraveghere sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor premergătoare sărbătorilor pascale – format PDF
3. Priorităţi – obiective principale şi Planul de acţiuni pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare 2017- 2020, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 53/2017 pentru acordarea încrederii Guvernului şi stadiul realizării în semestrul ll 2018 – format PDF
4. Diverse.

ȘEDINȚA COLEGIULUI PREFECTURAL DIN 28.03.2019
-ORDIN privind convocarea Colegiului Prefectural Călăraşi în şedinţă ordinară la data de 28.03.2019, ora 10:00 – format PDF
1. Informare privind activitatea desfasurata de AJOFM Calarasi pe parcursul anului 2018, precum si obiectivele si actiunile avute in vedere in anul 2019 – format PDF
2. Informare privind activitatea desfasurata de OIRPOSDRU regiunea Sud Muntenia in anul 2018 – format PDF
3. Diverse.

ȘEDINȚA COLEGIULUI PREFECTURAL DIN 28.02.2019
-ORDIN privind convocarea Colegiului Prefectural Călăraşi în şedinţă ordinară la data de 28.02.2019, ora 10:00 – format PDF
1. Informare privind demararea Campaniei de informare privind depunerea cererilor unice de plată 2019 – format PDF
2. Priorităţile de dezvoltare economică şi socială a judeţului Călăraşi în anul 2019, Planul de acţiuni pe anul 2019 pentru realizarea în judeţul Călăraşi a obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare – format PDF
3. Diverse.

ȘEDINȚA COLEGIULUI PREFECTURAL DIN 31.01.2019
-ORDIN privind convocarea Colegiului Prefectural Călăraşi în şedinţă ordinară la data de 31.01.2019, ora 10:00 – format PDF
1. Managementul tipurilor de risc – Raport statistic al misiunilor şi activităţilor desfăşurate în anul 2018 – format PDF
2. Informare privind activitatea desfăşurată de Crucea Roşie Călăraşi în anul 2018 – format PDF
3. Diverse.

ȘEDINȚA COLEGIULUI PREFECTURAL DIN 13.12.2018
-ORDIN privind convocarea Colegiului Prefectural Călăraşi în şedinţă ordinară la data de 13.12.2018, ora 10:00 – format PDF
1. Măsuri suplimentare de supraveghere sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor premergătoare sărbătorilor de iarnă. – format PDF
2. Acţiuni ce urmează a fi întreprinse, în perioada sărbătorilor de iarnă, pentru respectarea prevederilor legale referitoare la deţinerea, transportul, manipularea, depozitarea şi comercializarea obiectelor artizanale de distracţie pe bază de amestecuri pirotehnice. – material 1 – format PDF, material 2 – format PDF
3. Tematica orientativă a ordinii de zi a şedinţelor Colegiului Prefectural al judeţului Călăraşi în anul 2019. – format PDF
4. Diverse.

ȘEDINȚA COLEGIULUI PREFECTURAL DIN 29.11.2018
-ORDIN privind convocarea Colegiului Prefectural Călăraşi în şedinţă ordinară la data de 29.11.2018, ora 10:00 – format PDF
1.Analiza serviciilor arhivistice efectuate de operatorii economici privati la unitatile administrativ teritoriale din judetul Calarasi – format PDF
2.Procedura insolventei persoanei fizice  – format PDF
3.Diverse.

ȘEDINȚA COLEGIULUI PREFECTURAL DIN 25.10.2018
-ORDIN privind convocarea Colegiului Prefectural Călăraşi în şedinţă ordinară la data de 25.10.2018, ora 09:00 – format PDF
1.Încheierea campaniei de irigaţii 2018 – rezultate, probleme întâmpinate. Pregătirea amenajărilor de desecare pentru preîntâmpinarea pericolelor de inundaţii – material ANIF – Unitatea de Administrare Călăraşi – format PDF
2. Informare privind pregătirea pentru iarnă. material Secţia Drumuri Naţionale – format PDF; material S.C. Drumuri şi Poduri S.A – format PDF
3.Diverse.

ȘEDINȚA COLEGIULUI PREFECTURAL DIN 27.09.2018
-ORDIN privind convocarea Colegiului Prefectural Călăraşi în şedinţă ordinară la data de 27.09.2018, ora 10:00 – format PDF
1.Programul de multiplicare a loturilor semincere pe anul 2018 şi monitorizarea operatorilor economici în vederea acordării vizei anuale – format PDF
2.Sistemul naţional de monitorizare sol – teren pentru agricultură, a Normelor de conţinut pentru studii pedoiogice şi agrochimice elaborate în vederea realizării şi reactualizării periodice a Sistemului judeţean de monitorizare sol – teren pentru agricultură şi a realizării Sistemului naţional de monitoring al calităţii solului în reţeaua de profile 8×8 km – format PDF
3.Diverse.

ȘEDINȚA COLEGIULUI PREFECTURAL DIN 30.08.2018
-ORDIN privind convocarea Colegiului Prefectural Călăraşi în şedinţă ordinară la data de 30.08.2018, ora 10:00 – format PDF
1.Gradul de realizare a încasării veniturilor Bugetului General Consolidat de unităţile administrativ – teritoriale în semestrul I 2018 – format PDF
2.Stadiul pregătirii unităţilor de învăţământ preuniversitar din judeţul Călăraşi pentru desfăşurarea în bune condiţii a anului şcolar 2018-2019: material DSP Calarasi- format PDF; material ISJ Calarasi – format PDF
3.Diverse.

ȘEDINȚA COLEGIULUI PREFECTURAL DIN 26.07.2018
-ORDIN privind convocarea Colegiului Prefectural Călăraşi în şedinţă ordinară la data de 26.07.2018, ora 10:00 – format PDF
1.Măsuri privind ocuparea – în sprijinul agenţilor economici şi persoanelor în căutarea unui loc de muncă – format PDF
2.Raport privind activitatea Casei Judeţene de Pensii Călăraşi pentru semestrul I 2018 – format PDF
3.Activităţile care se desfăşoară pentru promovarea integrităţii, la nivelul funcţionarilor MAI cât şi la nivelul cetăţenilor precum şi responsabilităţile personalului ce ocupă funcţii de conducere – format PDF
4.Prezentarea Planului cadru de combatere în suspiciune a pestei porcine africane pe teritoriul judeţului Călăraşi şi a Planului cadru de măsuri la confirmarea focarelor de pestă porcină africană pe teritoriul judeţului Călăraşi – format PDF
5.Diverse.

ȘEDINȚA COLEGIULUI PREFECTURAL DIN 28.06.2018
-ORDIN privind convocarea Colegiului Prefectural Călăraşi în şedinţă ordinară la data de 28.06.2018, ora 10:00 – format PDF
1.Sinteza măsurilor comune întreprinse pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi a personalului didactic şi prevenirea delicventei juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar, la nivelul judeţului Călăraşi, în anul şcolar 2017-2018
2.Rolul şi importanţa Formării profesionale continue a adulţilor, procedura prin care se asigură creşterea şi diversitatea competenţelor profesionale, prin iniţierea, calificarea, recalificarea, perfecţionarea şi specializarea persoanelor în căutarea unui loc de muncă, în vederea realizării mobilităţii şi (reintegrării acestora pe piaţa forţei de muncă. Contribuţia CRFPA Călăraşi la atingerea obiectivelor specifice în judeţele arondate în care îşi desfăşoară activitatea (Călăraşi, Ialomiţa, Galaţi, Tulcea, Constanţa, Vrancea şi municipiul Bucureşti). – format PDF
3.Diverse.

ȘEDINȚA COLEGIULUI PREFECTURAL DIN 31.05.2018
-ORDIN privind convocarea Colegiului Prefectural Călăraşi în şedinţă ordinară la data de 31.05.2018, ora 10:00 – format PDF
1.Ucenicia la locul de muncă – paşi de urmat pentru angajatorii care doresc să organizeze ucenicie – format PDF
2.Evenimente epidemiologice deosebite în ultimii 5 ani în judeţul Călăraşi – format PDF
3.Diverse.

ȘEDINȚA COLEGIULUI PREFECTURAL DIN 26.04.2018
-ORDIN privind convocarea Colegiului Prefectural Călăraşi în şedinţă ordinară la data de 26.04.2018, ora 10:00 – format PDF
1.Dinamica accidentelor rutiere şi a principalelor cauze generatoare de accidente, propuneri de îmbunătăţirea infrastructurii rutiere la nivelul judeţului Călăraşi – format PDF
2.Obligaţiile organizatorilor şi participanţilor la adunările publice (mitinguri, demonstraţii, manifestări, competiţii sportive, procesiuni religioase) – Legea 60/1991 – format PDF
3.Diverse.

ȘEDINȚA COLEGIULUI PREFECTURAL DIN 29.03.2018
-ORDIN privind convocarea Colegiului Prefectural Călăraşi în şedinţă ordinară la data de 29.03.2018, ora 10:00 – format PDF
1.Măsuri suplimentare de supraveghere sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor premergătoare sărbătorilor pascale – format PDF
2.Recomandări pentru unităţile administrativ-teritoriale în vederea prevenirii infecţiilor transmise prin vectori -format PDF
3. Diverse.

ȘEDINȚA COLEGIULUI PREFECTURAL DIN 22.02.2018
-ORDIN privind convocarea Colegiului Prefectural Călăraşi în şedinţă ordinară la data de 22.02.2018, ora 10:00 – format PDF
1.Informare privind activitatea desfăşurată de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Călăraşi pe parcursul anului 2017 – format PDF
2.Priorităţile de dezvoltare economică şi socială a judeţului Călăraşi în anul 2018, Planul de acţiuni pe anul 2018 pentru realizarea în judeţul Călăraşi a obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare  -format PDF
3. Diverse.

ȘEDINȚA COLEGIULUI PREFECTURAL DIN 25.01.2018
-ORDIN privind convocarea Colegiului Prefectural Călăraşi în şedinţă ordinară la data de 25.01.2018, ora 10:00 – format PDF
-Informare privind activitatea desfăşurată de AJOFM Călăraşi pe parcursul anului 2017, precum şi obiectivele şi acţiunile avute în vedere în anul 2018 – format PDF
-Informare privind activitatea desfăşurată de Crucea Roşie Călăraşi în anul 2017 – format PDF

ȘEDINȚA COLEGIULUI PREFECTURAL DIN 14.12.2017
-ORDIN privind convocarea Colegiului Prefectural Călăraşi în şedinţă ordinară la data de 14.12.2017, ora 10:00 – format PDF
-DSVSA Calarasi – Măsuri suplimentare de supraveghere sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor premergătoare sărbătorilor de iarnă – format PDF
-ITM Calarasi – Acţiuni ce urmează a fi întreprinse, în perioada sărbătorilor de iarnă, pentru respectarea prevederilor legale referitoare la deţinerea, transportul, manipularea, depozitarea şi comercializarea articolelor pirotehnice – format PDF
-IPJ Calarasi – acţiunile ce urmează a fi întreprinse în perioada sărbătorilor de iarnă, pentru respectarea prevederilor legale referitoare la deţinerea, transportul, manipularea, depozitarea şi comercializarea obiectelor artizanale de distracţie pe bază de amestecuri pirotehnice, intitulat „FOC DE ARTIFICII“ – format PDF
-HOTĂRÂRE privind aprobarea „Tematicii orientative a ordinii de zi a şedinţelor Colegiului Prefectural al judeţului Călăraşi în anul 2018″ – format PDF
– HOTĂRÂRE privind aprobarea efectuării unor controale tematice în perioada sărbătorilor de iarnă 2017-2018 – format PDF
-TEMATICA ORIENTATIVĂ A ORDINII DE ZI A ŞEDINŢELOR COLEGIULUI PREFECTURAL AL JUDEŢULUI CĂLĂRAŞI ÎN ANUL 2018 – format PDF
-ORDIN privind efectuarea unui control asupra modului de respectate de către agenţii economici a prevederilor legale referitoare la deţinerea, transportul, manipularea, depozitarea şi comercializarea obiectelor artizanale de distracţie pe bază de amestecuri pirotehnice – format PDF
-ORDIN privind constituirea colectivelor comune de control al producţiei, circulaţiei şi comercializării produselor specifice sărbătorilor de Crăciun în judeţul Călăraşi – format PDF

ȘEDINȚA COLEGIULUI PREFECTURAL DIN 23.11.2017
Se convoacă Colegiul Prefectural Călăraşi în şedinţă ordinară, la data de 23.11.2017, ora 10.00 – format PDF
Şedinţa va avea următoarea ordine de zi:
1. Analiza activităţilor desfăşurate în conformitate cu Planul anual de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă al judeţului Călăraşi – format PDF
2. Informare privind activităţile desfăşurate de Căpitănia Portului Călăraşi pentru organizarea iernaticelor de nave şi a pregătirii intervenţiei împotriva gheţii pe Dunăre, în sezonul rece 2017 – 2018 – format PDF
3. Diverse.