Comisia de analiză tehnică

Ordinul Prefectului nr.140/2022  privind actualizarea componenţei Comisiei de Analiză Tehnică (CAT) în cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Călăraşi – format PDF