Comisia de analiză tehnică

Ordinul Prefectului nr.533/2023  privind actualizarea componenţei Comisiei de Analiză Tehnică (CAT) în cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Călăraşi – format PDF