Comisia de atribuire denumiri

Ordinul Prefectului nr.62/2021 – format PDF

 

Comisia de atribuire de denumiri judeţeană Călărași

Comisia de atribuire de denumiri judeţeană este înfiinţată în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
Prefectul stabileşte, prin ordin, componenţa nominală a comisiei.

Comisia îndeplineşte, în principal, următoarele atribuţii:
a) analizează documentele depuse de consiliile judeţene sau locale, după caz, în vederea obţinerii avizului pentru atribuirea sau schimbarea de denumiri şi respinge documentaţia incompletă;
b) emite avizul favorabil sau nefavorabil cu privire la proiectul de hotărâre a consiliului judeţean sau local, după caz;
c) elaborează anual rapoarte privind activitatea desfăşurată, pe care le înaintează prefectului;
d) asigură liberul acces la informaţia referitoare la activitatea comisiei.

Activitatea de secretariat a comisiei este asigurată de compartimentul juridic din cadrul Instituţiei Prefectului.

ACTE NORMATIVE
ORDONANŢĂ Nr. 63 din 29 august 2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri – format PDF
LEGE Nr. 48 din 21 ianuarie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri – format PDF
ORDIN Nr. 564 din 31 iulie 2008 pentru aprobarea Regulamentului de funcţionare a comisiei de atribuire de denumiri judeţene, respectiv a municipiului Bucuresti – format PDF