Comisia de disciplină pentru secretarii UAT-urilor

Ordinul Prefectului nr.593/2021  privind constituirea Comisiei de disciplină pentru secretarii generali ai unităţilor administrativ teritoriale din judeţul Călăraşi – format PDF