Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit

Ordinul Prefectului nr.398 din 29.10.2014 privind constituirea comisiei de evaluare si inventariere cadouri – format PDF