Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial

Controlul intern este un proces dinamic integrat de adaptare permanentă a instituției publice la schimbările din mediul extern. Managementul și personalul de la toate nivelele trebuie să fie implicate în procesul de gestionare a riscurilor, astfel încât să existe un anume grad de certitudine asupra atingerii obiectivelor instituționale.
Activitatea de control este un mijloc de analiză a activităților instituției, adoptare și aplicare a unui nou tip de management intern care se asociază frecvent cu activitatea de cunoaștere, permițând astfel managementului să coordoneze activitățile din cadrul organizației într-un mod eficient.
Controlul intern este privit ca funcţie managerială și nu ca operațiune de verificare. Prin exercitarea funcției de control, conducerea constată abaterile rezultate de la obiectivele stabilite, analizează cauzele și dispune măsurile corective sau preventive care se impun.

ORDIN Nr. 400 din 12 iunie 2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice

Plan de asigurare a continuitatii activitatii in cazul aparitiei unei situatii generatoare de intreruperi de activitati desfasurate de Institutia Prefectului – judetul Calarasi – format PDF

Ordinul Prefectului nr.440/2018 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Comisiei de monitorizare – format PDF

Ordinul Prefectului nr.407/2022 privind actualizarea Comisiei de Monitorizare a sistemului de control intern managerial al Instituţiei Prefectului – Judeţul Călăraşi – format PDF

Ordinul Prefectului nr.442/2022 privind actualizarea Comisiei de Monitorizare a sistemului de control intern managerial al Instituţiei Prefectului – Judeţul Călăraşi – format PDF