Comisia judeţeană în domeniul egalităţii de șanse între femei şi bărbaţi

C.O.J.E.S. Călăraşi este constituită prin Ordin al Prefectului județului Călărași.
Preşedintele COJES Călăraşi este desemnat dintre salariaţii A.J.I.S. Călăraşi, iar componenţa comisiei judeţene este aprobată prin ordin al prefectului.
Conform Hotărârii nr.1054/2005, comisia este formată din reprezentanţi ai structurilor deconcentrate ale administraţiei publice centrale şi locale, ai autorităţilor administrative autonome, ai confederaţiilor sindicale, ai confederaţiilor patronale precum şi ai organizaţiilor neguvernamentale cu activitate în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbați.

 

Ordinul Prefectului nr.400/2021  privind actualizarea componenţei Comisiei judeţene în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi Călăraşi – format PDF

 

ACTE NORMATIVE
LEGE Nr.202 din 19 aprilie 2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi – Republicată – format PDF
HOTĂRÂRE Nr.1054 din 8 septembrie 2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al comisiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi – format PDF