Comisia locală pentru inventarierea terenurilor înființată în baza Legii 165/2013

Ordinul Prefectului nr.257 din 25.07.2013 privind centralizarea rapoartelor lunare efectuate conform Legii nr.165/2013 – format PDF