Comisii locale (pe UAT-uri) pentru delimitarea perimetrelor de ameliorare numite prin ordin al prefectului (Inventarierea terenurilor degradate care fac obiectul acţiunii de ameliorare prin împădurire)

Ordinul Prefectului nr.206/18.04.2024 pentru modificarea Ordinului Prefectului nr.14/2024 privind constituirea Comandamentului judeţean de analiză a realizării programului anual de înfiinţare a perdelelor forestiere de protecţie

Ordinul Prefectului nr.14/2024 privind constituirea Comandamentului judeţean de analiză a realizării programului anual de înfiinţare a perdelelor forestiere de protecţie

Ordinul Prefectului nr.120/2024 privind reorganizarea Comisiilor locale pentru delimitarea perimetrelor de ameliorare, constituite la nivelul localităţilor judeţului Călăraşi