Comisii locale (pe UAT-uri) pentru delimitarea perimetrelor de ameliorare numite prin ordin al prefectului (Inventarierea terenurilor degradate care fac obiectul acţiunii de ameliorare prin împădurire)

Ordinul Prefectului nr.15/2020 – format PDF

În conformitate cu prevederile Legii nr. 100/2010, privind împădurirea terenurilor degradate, Comisiile locale sunt constituite prin ordin al prefectului, la propunerea directorului executiv al direcţiei pentru agricultură judeţene şi sunt formate din:
a) primarul comunei, oraşului sau municipiului, după caz, în calitate de preşedinte al comisiei;
b) reprezentantul direcţiei pentru agricultură judeţene;
c) reprezentantul oficiului de cadastru şi publicitate imobiliară;
d) reprezentantul oficiului judeţean de studii pedologice şi agrochimice;
e) reprezentantul gărzii forestiere;
f) reprezentantul agenţiei judeţene pentru protecţia mediului;
g) reprezentantul direcţiei silvice, în calitate de secretar;
h) reprezentantul sectorului de îmbunătăţiri funciare la nivel local.

Comisiile locale identifică terenurile degradate, apte pentru împădurire, delimitează şi constituie perimetrele de ameliorare la nivelul localităţilor.
Regulamentul privind stabilirea grupelor de terenuri care intră în perimetrele de ameliorare, funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de specialişti, constituite pentru delimitarea perimetrelor de ameliorare a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1257/2011.

 

Ordinul Prefectului nr. 63 din 6.02.2018 privind convocarea Comandamentului judetean de analiza a realizarii programului anual de infiintare a perdelelor forestiere de protectie in sedinta la data de 09.02.2018 ora 10.00 – format PDF

Ordinul Prefectului nr. 240 /  27.07.2018 actualizarea componentei Comandamentului judetean de analiza a realizarii programului anual de infiintare a perdelelor forestiere de protectie – format PDF