Comitetul consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice

Ordinul Prefectului nr.84/2022 privind actualizarea componentei Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice în cadrul Instituției Prefectului – județul Călărași – format PDF