Comitetul de securitate și sănătate în muncă la nivelul instituției prefectului

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A COMITETULUI DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ din cadrul INSTITUŢIEI PREFECTULUI – JUDEŢUL CĂLĂRAŞI – format PDF