Comitetul de securitate și sănătate în muncă la nivelul instituției prefectului

Ordinul Prefectului nr.97/2022  privind desemnarea lucrătorilor cu atribuţii de prevenire şi protecţie în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă din cadrul Instituţiei Prefectului – Judeţul Călăraşi – format PDF

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A COMITETULUI DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ din cadrul INSTITUŢIEI PREFECTULUI – JUDEŢUL CĂLĂRAŞI – format PDF