Grupul de lucru mixt pentru problemele romilor

Ministerul Fondurilor Europene, prin Punctul Național pentru Romi, anunță lansarea „Platformei online de bune practici pentru romi” – https://pncr.fonduri-ue.ro/.

 

 

Ordinul Prefectului nr.44/2024 privind reorganizarea Grupului de lucru mixt pentru romi la nivelul judetului Calarasi

Regulament de organizare și funcționare a Grupului de lucru mixt pentru romi Călărași – format PDF

 

ACTE NORMATIVE
Constituția României format PDF și link către portalul http://legislatie.just.ro
Legea nr. 340/2004 privind prefectul și instituția prefectului, republicată, cu modificările și completările ulterioare format PDF și link către portalul http://legislatie.just.ro

 

În vederea promovării drepturilor omului şi realizării planului general de măsuri pentru implementarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor, la nivelul judeţului Călăraşi se desfăşoară o serie de activităţi:
-organizarea şedinţelor Grupului de lucru mixt la nivelul judeţului Călăraşi;
-colaborarea cu autorităţile publice locale, cu serviciile deconcentrate, cu liderii din comunităţile locale de romi, mediatorii sanitari, mediatorii şcolari, profesorii de limba romani şi cu ONG-urile care au în atribuţii soluţionarea problemelor referitoare la respectarea drepturilor omului în general şi a drepturilor minorităţilor romilor în special, din judeţul Călăraşi;
-participarea, împreună cu alte organizaţii ale romilor, la diferite seminarii având ca scop implementarea unor proiecte de îmbunătăţire a situaţiei romilor;
-deplasări în comunităţile de romi alături de reprezentanţi ai autorităţilor publice locale, ale organizaţiilor de romi, în scopul evaluării principalelor nevoi ale comunităţilor si consilierea părinţilor cu privire la importanta educaţiei.
-colaborare cu ONG-urile care au oferit cursuri de calificare prin diferite linii de finanţare, în vederea identificării grupului ţintă .
-oferirea de informaţii tuturor romilor ce au nevoie de consultanţă;
-participarea la întâlnirile organizate de Agenţia Naţională pentru Romi.

În demersurile efectuate către autorităţile publice locale şi judeţene pentru soluţionarea diferitelor probleme sociale ale comunităţilor de romi, se urmăresc îndeplinirea următoarelor obiective:
-îmbunătăţirea situaţiei romilor, prin consolidarea unui parteneriat viabil între structurile administraţiei publice şi comunităţile de romi;
-facilitarea accesului romilor pe piaţa muncii
-facilitarea accesului romilor la serviciile medicale;
-prevenirea şi combaterea prejudecăţilor faţă de romi;
-integrarea romilor în societate prin acordarea de sprijin în obţinerea documentelor de identitate şi stare civilă;
-îmbunătăţirea calităţii vieţii pentru copiii romi şi asigurarea unei protecţii reale a drepturilor acestora.

-consiliere, prin intermediul experţi localilor pentru romi din judeţ, în vederea identificării, planificării şi implementării a unor acţiuni care să conducă la incluziunea socio-economică a romilor, la nivel local, contribuind la creşterea conştientizării asupra principiului egalităţii de şanse în cadrul societăţii civile.
-actualizarea in permanenta a bazei de date la nivel de comunitate, referitoare la situaţia juridică a locuinţelor deţinute de romi, cu sprijinul experţilor locali şi a liderilor romi din comunităţi;
-diseminarea informaţiilor cu privire la calendarul admiterii candidaţilor romi în învăţământul liceal şi la locurile acordate de Ministerul Educaţiei Naţionale în vederea admiterii în învăţământul universitar pentru tinerii romi, conform Ordinului 3894/2013;
-reactualizarea bazei de date referitoare la asigurările sociale de sănătate la nivel de comunitate;
-prin colaborarea cu experţii locali pentru romi din judeţ, persoanele de etnie romă au fost îndrumate să participe la Bursele Locurilor de Muncă