Grupul județean pentru asigurarea protecției unităților de învățământ

Ordinul Prefectului nr.434/25.09.2023 privind constituirea Grupului de lucru pentru implementarea şi adaptarea la nivel judeţean a Planului Naţional Cadru de Acţiune pentru siguranţa şcolară

 

Grupul de lucru este constituit prin ordin al prefectului şi este compus din:
-reprezentanţi ai instituţiei prefectului
-reprezentanţi ai consiliului judeţean
-reprezentanţi ai inspectoratului de poliţie judeţean
-reprezentanţi ai inspectoratului de jandarmi judeţean
-reprezentanţi ai inspectoratului şcolar judeţean
Grupul de lucru se întruneşte în şedinţe de lucru şi analizează următoarele aspecte:
1.Evaluarea stadiului de realizare a măsurilor din Planul Teritorial Comun de Acţiune pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi a personalului didactic şi prevenirea şi combaterea delincventei juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar;
2.Prezentarea situaţiei statistice a rezultatelor obţinute în comun conform grilelor lunare;
3.Analiza evenimentelor şi dispunerea de măsuri în consecinţă;
4.Prezentarea concluziilor rezultate în urma controalelor efectuate;
5.Măsurile dispuse pentru asigurarea climatului de ordine şi siguranţă civică în unităţile de învăţământ şi în zona adiacentă acestora.