Grupul județean pentru asigurarea protecției unităților de învățământ

Ordinul Prefectului nr.477/2021  privind modificarea şi completarea Ordinului Prefectului nr. 351 / 22.06.2021  privind actualizarea componenţei Grupului de lucru constituit la nivelul Judeţului Călăraşi pentru implementarea şi adaptarea la nivel judeţean a Planului Naţional Comun de Acţiune pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi a personalului didactic şi prevenirea delincventei juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar – format PDF

 

Grupul de lucru este constituit prin ordin al prefectului şi este compus din:
-reprezentanţi ai instituţiei prefectului
-reprezentanţi ai consiliului judeţean
-reprezentanţi ai inspectoratului de poliţie judeţean
-reprezentanţi ai inspectoratului de jandarmi judeţean
-reprezentanţi ai inspectoratului şcolar judeţean
Grupul de lucru se întruneşte lunar, în şedinţă de lucru, la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Călăraşi şi analizează următoarele aspecte:
1.Evaluarea stadiului de realizare a măsurilor din Planul Teritorial Comun de Acţiune pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi a personalului didactic şi prevenirea şi combaterea delincventei juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar;
2.Prezentarea situaţiei statistice a rezultatelor obţinute în comun conform grilelor lunare;
3.Analiza evenimentelor şi dispunerea de măsuri în consecinţă;
4.Prezentarea concluziilor rezultate în urma controalelor efectuate;
5.Măsurile dispuse pentru asigurarea climatului de ordine şi siguranţă civică în unităţile de învăţământ şi în zona adiacentă acestora.

În conformitate cu prevederile punctului 4.1. din P.N.C.A. nr. 94859 din 23.06.2016 pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi a personalului didactic şi prevenirea delicvenţei juvenile în incinta şi zonele adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar, instituţia prefectului transmite către Ministerul Afacerilor Interne analize aferente semestrului l până la 1 martie şi anului şcolar până la 15 iulie, referitoare la activităţile desfăşurate de structurile deconcentrate şi autorităţile administraţiei publice locale pentru creşterea gradului de siguranţă în incinta şi zonele adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar din judeţul Călăraşi, precum şi indicatorii cuprinşi în anexele nr. 1 şi nr. 2 la P.N.C.A, iar la 1 septembrie transmite o informare privind activităţile desfăşurate de structurile deconcentrate şi autorităţile administraţiei publice locale pentru derularea în condiţii de siguranţă a noului an şcolar în judeţul Călăraşi, precum şi indicatorii cuprinşi în anexele nr. 1 şi nr. 2 la P.N.C.A.
Activitatea comisiei se desfăşoară în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 35/2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ, modificată prin Legea nr. 29/2010, Protocolului de cooperare privind prevenirea şi combaterea delicvenţei juvenile în incinta şi în zona adiacentă unităţilor de învăţământ preuniversitar, încheiat între M.E.N. şi M.A.I. – I.G.P.R. nr. 32104/10 din 20.02.2013 şi Planului Naţional Comun de Acţiune pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi a personalului didactic şi prevenirea delicvenţei juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu numărul de înregistrare M.A.I. nr. 94859 din 23.06.2016, M.E.N.C.Ş. nr. 560/MCA din 13.07.2016 şi M.D.R.A.P. nr. 66774 din 19.07.2016.